Asle Kosbergløkk i HRP. Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

HRP skal hjelpe Bærum å få smartere bygg

Bærum kommune skal satse på smartere bruk av sine eiendommer, og skal få hjelp av HRP.

Målet er å utforme smarte løsninger knyttet til digitalisering, effektivisering av driftsoppgaver og energioppfølging for Bærum kommunes eiendomsportefølje, skriver HRP i en pressemelding.

- Prosjektet skal utrede investering, drift, vedlikehold og forvaltningsprosesser i mindre og større eiendomsmasser. Vi skal foreslå nye og mer effektive løsninger for drift og analyse av tekniske installasjoner i form av felles bygg automasjonssystem, sier direktør

Digital & Teknisk ledelse i HRP, Asle Kosbergløkk i meldingen.

Han forteller at de skal bruke Sky-BAS, Hybrid-BAS og Sky-datainnsamling for å løse oppgavene i dette prosjektet. Målet er at samtlige driftsansvarlige arbeider i samme visuelle løsning uansett hvilken eiendom de skulle befinne seg på.

-Datainnsamling, visualisering og analyse vil legge grunnlag for fremtidige tiltak for å ytterligere effektivisere den daglige driften, og det er dette prosjektgruppen samlet sett skal jobbe for å oppnå. Smart adgangskontroll, booking og renhold er mye i vinden i dag, og implementeres i ulike former av forskjellige aktører i bransjen. Målet i dette prosjektet er å tilrettelegge for, og bidra til den beste løsningen og leveransene på blant annet disse områdene, legger Kosbergløkk til i meldingen.