Ann-Elin Thunhaug avvikler Prosjektcompaniet og går til HRP

HRP henter Prosjektcompaniet-sjef

HRP varsler at der nå øker satsingen på prosjekt- og byggeledelse for detaljhandelen. Fra 1. september er Ann-Elin Thunhaug i gang for HRP i Drammen.

Thunhaug kommer fra Prosjektcompaniet, der hun har vært i 19 år, de siste årene som daglig leder.

I en pressemelding skriver HRP at hun har opparbeidet høy kompetanse innenfor utvikling, bygging av næringsparker og «big boxes» i alle faser. Virksomheten i Prosjektcompaniet blir avviklet 1. september.

- Det er flere årsaker til det, men oppsummert kan vi vel si at det den siste tiden ikke har vært en lønnsomhet slik vi har ønsket. Så da ønsket vi å avvikle mens det var mulig å få til en styrt og god avvikling, sier Thunhaug i meldingen.

- Vi har over tid hatt en økende satsing på detaljhandel og «big boxens», og hennes kompetanse passer svært godt inn i denne satsingen. Hun skal sluttføre de prosjektene hun er i gang med, sier direktør for Region Oslofjord, Erland Sveum.