HR-rådgiver

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7400 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Region nord
FylkeTroms
StedTromsø
Søknadsfrist18.08.2015

Bli vår nye HR-rådgiver i Tromsø

Samferdsel er et politisk satsningsområde som gjenspeiles gjennom stor aktivitet og mange synlige små og store prosjekter i hele Nord- Norge. Statens vegvesen har derfor stor fokus på å rekruttere, utvikle og beholde kompetente og motiverte medarbeidere for å nå våre mål. HR skal være en strategisk, kompetent og aktiv samarbeidspartner som bidrar til å utvikle Statens vegvesen i ønsket retning.

Har du lyst å jobbe i en samfunnsnyttig og framtidsrettet virksomhet, og spille på lag med oss for bidra til at vi når våre mål, kan du være vår nye HR-rådgiver.

Stillingen er plassert i HR-seksjonen som har ansvar for utvikling og forvaltning av HR-området i Region nord. Vi er 10 medarbeidere på seksjonen. Kontorsted vil være i Tromsø, men du vil jobbe tett sammen med seksjonsleder i Bodø og seksjonens øvrige medarbeidere i Bodø og Tromsø med hele Nord- Norge som arbeidsområde.

Din hovedoppgave i stillingen vil være rådgivning og saksbehandling i forbindelse med rekruttering og tilsettingsprosesser. Du vil også ta del i utviklingen av HR-området i samsvar med vår HR-strategi. I dette ligger:

  • Rådgivning og saksbehandling mot ledelsen i personalfaglige saker
  • Bistå i prosesser knyttet til utvikling og motivering av medarbeidere
  • Rådgivning og saksbehandling i personalrelaterte saker for øvrig

Kvalifikasjoner:
Du må ha minimum 3 års utdanning fra universitet eller høgskole innen relevante fagområder. Vi ønsker at du også har relevant erfaring fra HR-feltet. Har du sterk og allsidig praksis fra aktuelle fagområder og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi fravike utdanningskravet.

Som HR-rådgiver hos oss bør du ha evne til helhetstenking, nytenking og utvikling. Det er også viktig at du har evne til å ta initiativ og kan jobbe strukturert, effektivt og selvstendig.

Du må ha gode kommunikasjonsevner, like å samarbeide med andre og være fleksibel.Det vil være en fordel om du har kjennskap til lov/avtaleverk fra staten eller offentlig virksomhet og har relevante kunnskaper innen IKT.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no).

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Flere opplysninger kan fås ved henvendelse til HR-leder Ole- Bjørn Nikolaisen på tlf. 901 44 751 eller e- post ole-bjorn.nikolaisen@vegvesen.no

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss – uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Søk på jobben her

Vis flere stillinger: