Høyt på Forus Travbane

Det heleide Kruse Smith-selskapet Forus Utviklingsselskap har lagt frem sitt første utkast til reguleringsplan for travbaneområdet på Forus utenfor Stavanger. Selskapet foreslår 8-9 bygg på mellom 10 og 26 etasjer og en mengde andre bygg på 4-5 etasjer. Området er 237 dekar stort.

Til sammen ønsker Forus Utviklingsselskap å bygge 330 000 kvm med næringsarealer og boliger i området. Med mindre gulvareal hevder utbyggerne at prosjektet ikke vil bli lønnsomt. Daglig leder Sigurd Sivertsen i Forus Utviklingsselskap legger mye prestisje i å få lov til å bygge høyhus. - For å få området til å bli en moderne næringspark synes vi at det er viktig å bygge i høyden. Høyere bygg vil også gjøre at det er mulig å frigjøre større områder til grønt- og friarealer, sier Sivertsen til Stavanger Aftenblad. Utbyggingsselskapets forslag til reguleringsplan kommer opp i Stavanger kommune omtrent samtidig med at kommunen skal behandle et planutkast for fremtidig utnyttelse av Forus-området. I sistnevnte plan mener arkitektfirmaet Aros at byggehøyden på Forus i hovedsak bør være mellom fire og åtte etasjer. Bare tre steder vil de tillate høyhus på 24 etasjer. Terrenget rundt tåler ikke større høyder, mener Aros. - Vi er klar over motforestillingene, men samtidig ønsker vi å ta debatten som vil komme. Så sant arkitekturen er helhetlig og moderne, er det mulig å forsvare vår utbygging, mener Sivertsen. I planutkastet heter det at lavere bygg vil stjele altfor mye av grøntarealene til tomten. Midt gjennom området er det planlagt et grøntdrag for å binde sammen friarealene som allerede finnes på Stavanger- og Sandnes-siden av travbanetomten. 400-500 boliger Hoveddelen av arealene er tiltenkt næringsformål. Men Forus Utbyggingsselskap ønsker også at det skal bo folk i den nye minibyen. Derfor legger de opp til 400-500 boliger i området. Leilighetene er hovedsakelig planlagt i de høyeste byggene. - I planleggingen har vi lagt vekt på å gjøre den fremtidige bybanen sentral, sier Sivertsen. Vi regner med at 5 200 mennesker hvert yrkesdøgn vil gå eller sykle til og fra området, 10 500 vil bruke kollektivtrafikk og 9 900 vil kjøre bil. Hvis alt går etter planen kan reguleringsplanen være godkjent i løpet av første halvår neste år. Selve utbyggingen vil skje trinnvis. Så sant Forus Utviklingsselskap klarer å gjøre prosjektet økonomisk bærende, vil det bli anleggsarbeid på tomten i 10-15 års tid fremover fra byggestart. Prosjektet er mulig fordi travbanen etter hvert skal flytte til Soma.