Høyt og lavt om høyhus

Vi har i mange år hatt høyhus i Norge - men de vil komme tettere enn før fremover. Det vil skape mye diskusjon og frustrasjon rundt om i landet.

Som de fleste nå har fått med seg vil det bli stadig trangere i og rundt landets største byer og tettsteder. Knapphet på areal gjør det helt nødvendig å utnytte de områdene som finnes bedre enn hva som skjer i dag. I de fleste tilfeller betyr dette å bygge høyt – og i hvert fall bygge høyere enn hva vi er vant med.

Hvor mange etasjer som defineres som høyt vil nok variere fra sted til sted. Det som regnes som høyt i Oslo vil nok ikke samsvare med hva man mener i mindre byer og tettsteder som også opplever stor vekst. Men det som er helt sikkert er at det må gjøres noe rundt høyhusdebatten – og alle må innstille seg på at høyt ikke behøver være noe negativt. Høyhus kan være både fornuftig og et positivt element i et nærområde på flere måter.

Flere høyhus vil uansett tvinge seg på i årene fremover – enten vi vil eller ikke. For mange er det jo slik med høyhus som med andre ting her i livet – det er greit når det skjer et lite stykke unna – det blir verre når det kommer helt inntil nabolaget. De fleste er positive - bare det ikke skjer hos seg.

Det er tett mellom avisoppslagene i mange av landets lokalaviser der naboer står frem og protesterer kraftig mot høyhusutbyggingen. Det så vi sist i Romerikes Blad mandag – men dette skjer hver eneste dag et eller annet sted.

Mange mener de ikke blir hørt og ønsker ikke uvesenet utenfor sin egen stuedør - men fremover vil slike utbygginger tvinge seg frem. Det som da er avgjørende er at både kommunene i sin planlegging og utbyggerne gjør tingene riktig og tar naboene inn til informasjonsmøter og kjører en åpen og god prosess. Det er ikke alltid det skal så mye til for å snu stemningen. Selvsagt er det også helt avgjørende å se for seg helheten når de skal gå for en ny utbygging. Høye bygg passer ikke alle steder – og innimellom kan mostanden være berettiget.

Vi vil helt sikkert i mange år fremover se kraftige prosteseter fra personer som på et eller annet vis blir berørt av store utbygginger – men endringer med flere større komplekser vil bli stadig mer vanlig og dermed også akseptert. Jeg bor selv i et område som skal bygges ut relativt kraftig i årene fremover – og mener vi har et åpent syn på at det skal bli både tettere og høyere rundt oss. Så får vi se da, når planene virkelig materialiseres om det er like greit å se etasjene bygges på i høyden…