Høyresiden på frammarsj

Selv om de rød-grønne skulle få støtte fra KrF, ville de fortsatt ikke ha nok stemmer til å få flertall, viser en ny meningsmåling.

Opposisjonspartiene på Stortinget går fram med 3,3 prosentpoeng og regjeringspartiene går tilbake med 3,9 siden forrige måned. Det går fram av en meningsmåling som Sentio Research Norge har gjennomført for avisene Nationen, Dagen og Klassekampen.

Høyre får 16,3 prosent, fram 0,9 prosentpoeng, noe som er den beste meningsmålingen for Høyre på denne målingen siden oktober 2006. Frp får 27,6 prosent, fram 1,7 prosentpoeng.

Venstre har støtte fra 5,2 prosent av de spurte, fram 0,8 prosentpoeng. Kristelig Folkeparti står på stedet hvil med 5,2 prosent, tilbake 0,1 prosentpoeng.

Senterpartiet er det eneste regjeringspartiet som har en framgang på målingen. Partiet får 6,3 prosent, fram 0,9 prosentpoeng. Arbeiderpartiet går mest tilbake med 3,8 prosentpoeng og har nå 29,1 prosent av velgerne i ryggen. SV får 7,4 prosent, tilbake 1 prosentpoeng.

En analyse av bakgrunnstallene i målingen viser at Høyre og Fremskrittspartiet nå har de mest lojale velgerne av samtlige partier i Norge. 79 prosent av Frp-velgerne og 76 prosent av Høyre-velgerne ved siste stortingsvalg oppgir at de vil stemme på samme parti dag.

Kombinasjonen Høyre, Venstre og Frp vil nemlig ha 85 mandater i Stortinget, mens Ap, SV, Sp og KrF til sammen vil ha 84.