Høyre vil stramme inn for å unngå el-branner

Mens forsikringsbransjen har advart folk om at branner ofte oppstår i elektriske apparater, ber Høyre regjeringen ta tak i problemet.

Høyre ønsker å stramme inn regelverket og ber regjeringen vurdere ytterligere sanksjonsmuligheter for å unngå branner som følge av feil i elektriske anlegg.

– Det har vært mange stygge branner det siste året. Det er for mange som dør eller mister hus og hjem i branner. Mye av dette skyldes feilinstallasjoner, sier stortingsrepresentant Trond Helleland til NTB.

Ifølge en undersøkelse gjennomført av forsikringsselskapet Gjensidige, har 300.000 nordmenn opplevd brann i utstyr som er koblet til strømnettet.

– Nærmere halvparten av brannene i Norge skyldes feil i elektriske anlegg eller feil bruk av el-utstyr, sier fagdirektør for brann i Gjensidige, Odd Rød. Han anbefaler folk å huske på brannfaren ved alle apparater som bruke strøm.

Brannsikkerhetsutvalget la i januar fram utredningen «Brannsikkerhet for utsatte grupper». Helleland mener det er på tide at utredningen blir fulgt opp, og oppfordrer regjeringen til å legge fram tiltak for å øke brannsikkerheten for de utsatte gruppene.

I forslaget, som blir lagt fram for Stortinget i september, trekker Høyre-politikeren fram boligbrannen på Gulskogen i Drammen for fire år siden, da sju polakker omkom. Blant annet ønsker Høyre at informasjon om branntekniske forhold, rettigheter og plikter skal utgis på flere språk og deles ut til beboere og arbeidstakere. Partiet vil også oppfordre regjeringen til å vurdere om tilsyn av elektriske anlegg skal gjennomføres oftere enn hvert tjuende år. (©NTB)