Høyre: Uklokt av Grande Røys

Høyre mener at fornyingsminister Heidi Grande Røys (SV) svekker konkurransen i strømmarkedet ved å la Statkraft beholde Trondheim Energiverk.

Konkurransen svekkes når regjeringen lar Statkraft være en så dominerende markedsaktør. Dette er uklokt. Statkraft kan nå selv fastsette prisen på strøm i Midt-Norge, sier nestleder i Stortingets energi- og miljøkomité Børge Brende (H) til NTB. Dessuten er det allerede dårlig kapasitet på strømnettet i Midt-Norge, legger han til. Brende mener at det varsler en ny og bekymringsfull kurs i konkurransepolitikken når fornyingsministeren ser bort fra Konkurransetilsynets tilråding. Tilsynet mente at Statkraft har en for dominerende stilling i kraftmarkedet nord for Dovre og satte derfor som krav at selskapet måtte kvitte seg med TEV. Statsråden skal iallfall ha honnør for at hun er ærlig. I pressemeldingen sier hun rett ut at hun ikke finner grunnlag for å reise tvil om Konkurransetilsynets faglige vurderinger, som tilrår at Trondheim energiverk skal selges ut, sier Brende. Statsråd Grande Røys vil fredag legge fram saken i statsråd og be om at Konkurransetilsynets pålegg til Statkraft om å selge energiverket, blir opphevet. Statkraft har hele tiden signalisert at de ikke ønsker å selge energiselskapet. Grande Røys har valgt å høre på selskapets argumenter om at man ikke lenger kan dele kraftmarkedet inn i regionale soner, men at kraftmarkedet er fellesnordisk.