Høyre med krafttak for samferdsel

Høyre vil bruke 15 milliarder kroner mer enn den rødgrønne regjeringen på riksveier og jernbane. I en resolusjon sier landsmøtet at Høyre skal dra i gang tidenes samferdselsløft hvis partiet får regjeringsmakt.

En storsatsing på vei og bane er et av kjernepunktene i Høyres strategi for å lose Norge gjennom den økonomiske krisen. Bedre samferdsel gjør livet lettere for bedriftene rundt om i landet og er et av virkemidlene i verktøykassa som Høyre skal bruke for at Norge skal komme styrket ut når krisen en gang glir over.

Landsmøtet går inn for et vedlikeholdsfond på 50 milliarder kroner til vei og jernbane, i tillegg til de ordinære bevilgningene. Dessuten vil partiet sette i gang tre til fem såkalte OPS-prosjekter hvert år, der offentlige og private krefter går sammen for å løse de store samferdselsoppgavene.

- Vi vil ta i bruk nye løsninger og finansieringsformer for å bygge vei billigere og raskere. Offentlig-privat samarbeid bygger veien på halve tiden og gir garantert vedlikehold, heter det i resolusjonen.

På avgiftssiden vil Høyre kutte arbeidsgiveravgiften med 2,5 prosent i ett år framover, samt gjør det lettere å starte og drive små og mellomstore bedrifter.

- Mindre byråkrati og enklere regelverk, oppheving av revisjonsplikten for små bedrifter, belønning av entreprenører og gründere og stans i diskriminering av ikke-statlige aktører, blant annet i omsorgssektoren, heter det.