Høyre kritisk til ny arbeidsmiljølov

Regjeringens forslag til endringer i den vedtatte arbeidsmiljøloven kan skape et mer ekskluderende arbeidsliv, mener Høyre.

Høyres arbeids- og sosialpolitiske talsmann på Stortinget, Martin Engeset, er spesielt skuffet over at regjeringen vil innskrenke adgangen til midlertidige ansettelser. Dette vil gjøre det vanskeligere for grupper med liten erfaring og formell kompetanse å komme seg inn på arbeidsmarkedet, sier Engeset. Han mener regjeringens forslag blant annet rammer ungdom og innvandrere med full kraft. Flere undersøkelser blant norske bedriftsledere har vist at de vil ansette flere dersom adgangen til midlertidig ansettelse blir utvidet. Nå forspilles mulighetene for mange til å få en fot innenfor på arbeidsmarkedet, og det synes jeg er tragisk, sier Engeset. Høyre hevder at regjeringen nå også ønsker å gjeninnføre detaljreguleringen av overtiden og frata arbeidstakerne muligheten til selv å avtale utvidet overtid. Dette må betraktes som en ren umyndiggjøring av arbeidstakerne, sier Engeset