Høyeste konkurstall siden 1993

Ikke siden 1993 har tallet på åpnede konkurser vært så høyt: Totalt ble det åpnet 4 473 konkurser i Norge i løpet av 2002.

Det er en økning på 26 prosent fra 2001. Av landets 19 fylker opplevde 18 en økning i antall åpnede konkurser i forhold til 2001. Fra og med 1994 til og med 2001 har antall åpnede konkurser vært på rundt 3 500. Vi må tilbake til 1993 for å finne høyere antall åpnede konkurser. Da var det 5 194 åpnede konkurser. Norge hadde da gjennomgått en lengre periode med lavkonjunktur samt en bankkrise. I 2002 ble det åpnet 4 473 konkurser, det er 911 flere enn i 2001. Nedgang i kun 1 av 19 fylker Det var kun Oppland som hadde færre åpnede konkurser i 2002 enn i 2001. Reduksjonen var på beskjedne 3 prosent. Verre var det for Vestfold, Rogaland og Nordland, med en økning på henholdsvis 67, 59 og 56 prosent. Ikke overraskende var det Oslo som hadde flest åpnede konkurser med 964 konkurser i 2002, tilsvarende en økning på 25 prosent fra 2001. Flere personlige konkurser De personlige konkursene utgjorde hele 41 prosent av de åpnede konkursene i 2002. Antallet konkurser innenfor denne gruppen steg til 1 821 åpnede konkurser, etter en økning på 30 prosent fra 2001. Åpnede konkurser innenfor næringen for eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet økte med hele 40 prosent i forhold til 2002, til 555 åpnede konkurser. For IKT-sektoren økte antall åpnede konkurser fra 187 i 2001 til 260 i 2002, en økning på 39 prosent.