Høyer Finseth miljøsertifisert

Høyer Finseth har, som en del av selskapets strategiske utviklingen, blitt ISO 14001 sertifisert for ytre miljø.

Selve sertifiseringsarbeidet har pågått siden våren 2016 og ble avsluttet i november med godkjenning og sertifisering.

- I Høyer Finseth har vi satt miljøet på den strategiske agendaen; både fordi vi mener at vi kan påvirke til miljømessige gode løsninger, men også som en forretningsmulighet. Vi har utnevnt en miljøansvarlig som sitter i ledergruppen. Vi skal fortsette å bygge opp ressurser og kompetanse til å bli en betydelig aktør innen miljørådgivning i byggebransjen, sier daglig leder Knut Reed i en pressemelding.

Det har vært en bratt læringskurve for både ledelsen og organisasjonen for øvrig. Miljøfokus i prosjektene er nå innarbeidet i styringssystemet, sjekklister og rutiner. I tillegg kreves det en miljøbevissthet i hele organisasjonen; kursing, kompetanseheving - hvordan kan vi påvirke miljøet i de ulike fasene i våre prosjekter?

- Vi skal gå fra å tilfredsstille minimumskravene, til å finne bedre miljømessige muligheter i våre prosjekter. Dette vil vi utvikle sammen med våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere. Fremover vil vi styrke miljøteamet med kompetanse innen økologi, naturforvaltning og byggeteknisk miljørådgivning, sier Ingunn Saga, miljøansvarlig i Høyer Finseth.