Foto: Statsbygg

Høyblokka i dekorativ duk

Høyblokka i regjeringskvartalet har blitt ikledt en spesiell duk. Fasaden mot Akersgata dekkes nå av en fasadeinnkledning som er påført trykk av bygget.

Anleggsarbeidene i regjeringskvartalet startet 1. oktober. Dette innebærer blant annet å rive S-blokken. For å markere anleggsstart, er Høyblokken dekket til med en duk som viser den originale fasaden.

Statsbygg har lyst ut en konkurranse vedrørende parallelloppdrag for byplanprinsipper og byplangrep for det nye regjeringskvartalet. Mellom fire og syv team skal velges ut til å delta i idéfasen. Utvelgelsen skjer i desember og oppdraget gjennomføres i løpet av vinteren 2015.