Høy oppfylling av kraftmagasinene

Mer tilsig og nedbør enn normalt i andre kvartal førte til høy kraftproduksjon og oppfylling av vannmagasinene.

Kraftproduksjonen i andre kvartal har bare vært høyere i 2000 og 2005.

I løpet av kvartalet gikk fyllingsgraden i de norske vannmagasinene fra 1,4 prosentpoeng under normalt til 5,9 prosentpoeng over normalt.

I Norge og Sverige var spotprisen i andre kvartal 15-20 prosent lavere enn i første kvartal og rundt 50 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

- Det er først og fremst den gode ressurstilgangen i form av nedbør og tilsig som ga fall i børsprisen på elektrisk kraft, sier avdelingsdirektør Marit Lundteigen Fossdal i NVE.

Kraftprisene til husholdninger fortsatte å falle i andre kvartal 2007. Markedspriskontrakten (spot) falt med 4,8 øre/kWh fra første kvartal til 23,9 øre/kWh inklusive påslag og mva. i andre kvartal. Standard variabel kontrakt fra dominerende leverandør falt med 10,8 øre/kWh til 27,4 øre/kWh. I gjennomsnitt var dermed standardkontrakten 3,5 øre/kWh dyrere enn en spotkontrakt.

Prisutviklingen det siste året har dermed igjen vist at i perioder med fallende spotpriser vil markedspriskontraktene falle langt raskere enn standard variabel kontraktene. I andre kvartal hadde 37 prosent av norske husholdninger markedspriskontrakt - opp 3,3 prosentpoeng fra første kvartal.