Høy kraftproduksjon i tredje kvartal

Den norske kraftproduksjonen økte med 28 prosent fra tredje kvartal i fjor til tredje kvartal i år. Produksjonen i årets 3.-kvartal var på 28 TWh (milliarder kWh), og dette er noe av det høyeste som er registrert - bare i 2000 og i 2002 ble det produsert mer, skriver Kraftnytt.

De siste tolv månedene har produksjonen vært 130,3 TWh, og det er 10 TWh mer en normalproduksjonen. -Mye nedbør og høy magasinfylling er de viktigste årsakene til den høye produksjonen, sier avdelingsdirektør Marit Lundteigen Fossdal i NVE i en pressemelding. Nær rekordhøyt forbruk og eksport?De siste tolv månedene har det norske forbruket av elektrisk kraft vært på 125,7 TWh. Dette er bare så vidt lavere enn det høyeste tolvmånedersforbruket som er registrert - i 2001. I tredje kvartal i år var forbruket 0,9 TWh eller 3,7 % høyere enn i samme periode i fjor. Totalt ble det eksportert 2,7 TWh elektrisk kraft fra Norge i tredje kvartal. Til sammenlikning var det i samme periode i fjor en import på 2,5 TWh. For flere nyheter om energi, se: www.energisk.no