Illustrasjonsfoto

– Høy korrupsjonsrisiko i byggenæringen

Snart fire år etter at den internasjonale antikorrupsjonsstandarden ISO 37001 ble gjeldende, har to selskaper i byggenæringen i Norge blitt sertifisert i henhold til standarden. – Offentlige innkjøpene må stille strengere krav. Da kommer entreprenørene etter, mener Kristian Thaysen, rådgiver innen antikorrupsjonsarbeid.

Denne artikkelen er hentet fra Byggeindustrien nummer 12.

Kristian Thaysen, rådgiver innen antikorrupsjonsarbeid. Foto: Svein Finneide

Kristian Thaysen ledet den norske speilkomiteen da standarden ble utviklet og var også med i det globale arbeidet. Nå er han selvstendig rådgiver innen gransking, forebygging av økonomisk kriminalitet og antikorrupsjonsarbeid, og konstaterer at snart fire år etter at den internasjonale standarden ble gjeldende, har to selskaper i byggenæringen i Norge latt seg sertifisere.

Det er selskapet Kiwa som er godkjent sertifiseringsorgan for standarden i Norge. Ifølge Kiwa er Hæhre Entreprenør og NRC Group selskapene fra byggenæringen som er sertifisert under Norsk akkreditering.

Kristian Thaysen gir honnør til de to som har gått til skrittet å sertifisere seg, men stiller spørsmål om hvorvidt offentlige innkjøpere nå må stille strengere krav til entreprenørenes antikorrupsjonsarbeid.

– Det offentlige er opptatt av FNs bærekraftsmål, men de glemmer at antikorrupsjon går direkte innunder disse målene. Jeg mener det er på tide at offentlige innkjøpere er tydelige på hvilke forventninger de stiller til selskapenes antikorrupsjonsarbeid, sier Thaysen.

Byggenæringen utsatt

Han fastslår at korrupsjonsrisikoen er høy, selv i et land som Norge.

– Det begrenset med data på dette feltet, men med mye svart arbeid og arbeidslivskriminalitet, blir man ikke kvitt korrupsjon. Byggenæringen er en bransje hvor det er lett å trikse og mikse på mange måter, jeg vil påstå at korrupsjonsrisikoen er høy, og høyere enn i mange andre bransjer. Det handler ofte om store verdier, sier han.

– Hvordan kan en standard bidra til mindre korrupsjon?

– Det kan selvsagt diskuteres, men det ingen tvil om at hvis ledelsen går til det skrittet og starter en sertifiseringsprosess, er det et tydelig standpunkt fra ledelsen i selskapet om at ledelsen ønsker oppmerksomhet på problemet. Denne standarden er lik som andre ledelsessystemer og sørger for at bedriften har en struktur på plass som er designet for å begrense risikoen for at det foregår korrupsjon i virksomheten, sier han.

– Myndighetene har satt i gang tiltak for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Er ikke dette tilstrekkelig?

– Myndighetene ha sett hvilke problemer arbeidslivkriminaliteten har ført til. Nå bør de kreve fra bedrifter som ønsker oppdrag fra det offentlige at de har et ordentlig antikorrupsjonssystem på plass. Det stilles mange krav i de offentlige anbudene, men på dette området mener jeg de ikke er strenge nok. Myndighetene bør være på ballen og sørge for at det stilles krav til antikorrupsjonsprogrammer i store prosjekter og skape en endring i bransjen. Da vil også entreprenørene komme etter, sier Thaysen.

Advarer mot norsk naivitet

Han mener Norge på langt nær ligger i front innen antikorrupsjonsarbeidet internasjonalt.

– Korrupsjonsrisikoen anses nok som lavere i Norge enn i andre land, men samtidig har vi den søte naiviteten over oss. Vi tror ikke at dette kan skje i Norge, men det er det åpenbart at det gjør. Det ser vi mange eksempler på, fastslår han.

NRC Group har nylig fått sin ISO 37001-sertifisering på plass.

– Omdømmet vårt er viktig. Vi ønsker transparens i våre arbeidsmetoder og gjennomføring, slik at kunder og andre samarbeidspartnere skal være trygge på at arbeidet gjennomføres innenfor rammen av et profesjonelt compliance-system når de velger oss, skriver administrerende direktør Henning Olsen i NRC Group i en e-post til Byggeindustrien.

– Hvilken verdi får NRC Group ved å bli sertifisert i henhold til denne standarden?

– Vi har en stor andel offentlige kunder. Å kunne dokumentere systematisk arbeid knyttet til compliance er viktig for kundene våre. Sertifiseringen sikrer at compliance er integrert i ledelsessystemet vårt på lik linje med kvalitet, HMS og miljøstyring. Det er en verdi i seg selv å få periodiske uavhengige gjennomganger, dette gjør at vi må jobbe systematisk for å bli bedre.

Olsen fastslår at kundene stiller stadig strengere krav og at enkelte kunder allerede krever dokumentasjon som ligger opp mot kravene i ISO 37001-standarden., uten at de foreløpig har krevd sertifiseringen.

– Hvilken praktisk konsekvens får denne sertifiseringen i det daglige arbeidet?

– Det innebærer at vi jobber strukturert med compliance. Vi har blant annet etablert en complianceorganisasjon som sørger for opplæring av resten av organisasjonen. I tillegg er dette et viktig tema på våre lederkurs, forklarer han.

Statens vegvesen: Ikke vurdert å sette krav

Statens vegvesen er en av de største offentlige bestillerne i Norge. Bettina Sandvin, avdelingsdirektør kontrakt og marked i utbyggingsdivisjonen i Statens vegvesen, har ikke vurdert å ta ISO 37001-sertifiseringen inn som et krav i kontraktene.

– I forhold til korrupsjon stiller Statens vegvesen kravene som forskrift til offentlige anskaffelser stiller. Kravene er klare og strenge, det skal ikke være korrupsjon. Vi trenger ikke å kontraktsfeste at loven gjelder, sier hun til Byggeindustrien.

Men hun fastslår at Statens vegvesen ikke stopper der.

– Vi har et system med et skjema, som en del av forenklingen av anskaffelsesregelverket, selv skal angi om de har involvert i kritikkverdige forhold. Dette skjemaet synes vi ikke har vært til stor hjelp i denne sammenhengen. Vi opplever at firmaer «glemmer» å føre opp ting, sier hun.

Sandvin opplyser at Statens vegvesen derfor har strammet inn og nå gjennomfører ytterligere bakgrunnssjekker.

– Dette opplever vi er særlig nyttig når det er aktører vi ikke kjenner til fra før, sier hun.

– Har Statens vegvesen gjort en vurdering om å stille krav til standarden?

– Vi har diskutert det, men vi har så langt ikke vurdert å ta det inn som et krav. En sertifisering kan være en av flere ting som kan bidra til å redusere risikoen, men jeg tror ikke det løser problemet. Vi må likevel gjennomføre bakgrunnssjekker. Selv om et firma har sertifiseringen, kan vi ikke bruke det som en sovepute, sier hun.

Økende interesse

Morten Berntsen i Kiwa opplyser at det er en økende interesse for ISO 37001-sertifiseringen i byggnæringen. Han sier til Byggeindustrien at en del av årsaken er at Nye Veier i kontrakter og anbudsinnbydelser har henvist til systemer for antikorrupsjon, uten at det er stilt som et krav.

– Enkelte bedrifter har valgt å ha et akkreditert sertifikat slik at de kan skåre høyere på noen vurderingskriterier i anbudsprosessen. Samtidig kan det lette anbudsprosessen ved at de ikke trenger å beskrive systemene sine så grundig, sier han.

Han har følgende råd til selskaper som vurderer en slik sertifisering.

– Selskaper bør sertifisere seg hvis det gir en merverdi i å være sertifisert. Men selskaper kan selvsagt følge og ha beste praksis uten å bruke en vaktbikkje som oss. Men kan man lettere vinne konkurranser eller forbedre systemet sitt, da bør man bli sertifisert, sier Berntsen.