Helseminister Bent Høie (H). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Hovedsykehuset på Helgeland legges til Sandnessjøen, Mo i Rana beholder akuttsykehus

Helgeland får beholde to akuttsykehus, kunngjorde helseminister Bent Høie (H) mandag. Hovedsykehuset legges til Sandnessjøen eller omegn.

Det har vært strid i en årrekke om plassering og funksjonsfordeling av sykehus på Helgeland.

I dag har regionen tre sykehus som ligger i henholdsvis Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Det har vært bred enighet om at dagens struktur ikke lenger fungerer.

Men det har vært sterk uenighet om hva alternativet skulle være. Om Helgeland i fremtiden skal ha ett eller to sykehus, og ikke minst hvor dette eller disse skal ligge.

Et viktig argumentene for at man skulle gå videre med ett sykehus, handler om at det vil gjøre rekruttering lettere og styrke fagmiljøene.

Samtidig er mange opptatt av at Helgeland er en spredtbygd region, og at reiseveien til sykehuset vil bli lang for mange.

I desember gikk styret i Helse nord inn for en løsning med to sykehus. I vedtaket gikk et enstemmig styre inn for at det skal bygges et nytt hovedsykehuset med administrasjon i Sandnessjøen, at sykehuset i Mo i Rana skal bestå og det skal være et distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund.

Styret mente at et hovedsykehus i Sandnessjøen ville gi best tilgjengelighet for befolkningen på Helgeland.