Hov barnehage

Bjørbekk & Lindheim har vært landskapsarkitekt i prosjektet. Foto: Backe Oppland.Foto: Backe Oppland.Hov barnehage har fire avdelinger og plass til 96 barn. Foto: Backe Oppland.Prosjektleder Tor Harald Pedersen (t.v) og byggeplassleder Jostein Granseth i Backe Oppland, er godt fornøyd med prosjektet.

Backe Oppland hentet frem erfaringer og løsninger fra et tidligere prosjekt da Søndre Land kommune skulle planlegge og bygge ny barnehage på rekordtid.

Fakta

Sted: Hov i Søndre Land kommune

Prosjekttype: Barnehage med 96 plasser fordelt på fire avdelinger

Bruksareal: 850 kvadratmeter

Totalentreprise eks. mva: 31,6 millioner

Byggherre: Søndre Land kommune

Byggherreombud: Norconsult

Totalentreprenør: Backe Oppland

Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim

Rådgivere: RIB og RIG: SBG Byggprosjekt l RIE: Bravida l RIV: GK Rør/Inneklima l RIAku: AFRY Noge og Brekke & Strand Akustikk l ITB koordinator: Sweco

Underentreprenører og leverandører: Rørlegger: GK Rør l Ventilasjon: GK Inneklima l Elektro: Bravida l Grunnarbeider: Paul Berg l Radonbrønner: Radonor l Betongelementer: Dekkesystemer l Takstoler: Landheim l Byggevarer, kjøkken og ståldører: Maxbo Proff Mjøsa l Blåseisolasjon: Isobygg l Vinduer: Norgesvinduet l Persienner: Vental l Tredører: AT Tre l Foldevegger: Saxi Produkter l Lås og beslag: Certego l Tekking: Takteknikk Drift l Blikkenslager: Edvind Hansen l Fotskraperister: Weland l Maler og tapetserer: Malermestrene Indre Østland l Himling: Tøftum Innredning l Fryseskap: Porkka l Byggvask: Østlandske Rengjøring l Oppmåling: Geoplan 3D

I begynnelsen av august kunne Søndre Land kommune i Innlandet ta i bruk en ny barnehage i Hov, med fire avdelinger og plass til 96 barn. Barnehagen står ferdig mindre enn ett år etter at kommunen lyste ut prosjektet som en totalentreprise med løsningsforslag.

– Prosjektet hadde tøffe fremdriftsvilkår, og det var nok entreprenører som valgte og ikke bli med i konkurransen fordi de mente byggherres tidsplan med oppstart midt på vinteren, og med overlevering i begynnelsen av august, var urealistisk, forteller prosjektleder Tor Harald Pedersen i Backe Oppland AS.

Kunne gjenbruke tidligere prosjekt

Da barnehageprosjektet ble lyst ut, inngikk Backe Oppland et samarbeid med Arkitektgruppen Lille Frøen as. Disse to gikk også seirende ut av konkurransen om Fluberg barnehage, som Søndre Land kommune fikk overlevert i 2015.

Ifølge Pedersen så de tidlig at design og løsninger ved Fluberg-prosjektet også kunne fungere bra ved barnehage-prosjektet i Hov. I tillegg kunne både entreprenør og arkitekt dra nytte av samme nøkkelpersonell, og ikke minst satset Backe Oppland på å kontrahere flere av de samme aktørene som var med på Fluberg barnehage.

– Det at vi kunne hente erfaringer og løsninger fra et tidligere prosjekt, gjorde at det var litt lettere for oss å gå inn i konkurransen om et prosjekt med en såpass tøff tidslinje. Vi visste også at Søndre Land kommune var fornøyd med prosjektet vi hadde overlevert i 2015, sier Pedersen.

– Riktig ting i riktig rekkefølge

Forslaget til ny barnehage i Hov, som Arkitektgruppen Lille Frøen og landskapsarkitekten Bjørbekk & Lindheim står bak, slo godt an hos byggherre. I slutten av november i fjor skrev Backe Oppland under på totalentreprise-kontrakten med Søndre Land kommune, og ifølge Pedersen gikk det ikke mange dagene ut i desember før produksjonen var godt i gang.

– Med en så kort tidsfrist, så handlet mye om å gjøre riktig ting i riktig rekkefølge, og vi var opptatt av at alle prosesser skulle være så effektive som mulig. Vi utnyttet erfaringen og kunnskapen vi hadde fra tidligere barnehage-prosjekt, og hadde blant annet ikke behov for å kjøre ukentlige prosjekteringsmøter, sier Pedersen, og legger til at det har vært et prosjekt med få aktører og korte beslutningsveier.

– Det er viktige stikkord for hvorfor dette har gått så fort, fremhever han.

Roser arkitekt

Prosjektlederen roser også rollen Arkitektgruppen Lille Frøen har spilt i prosjektet.

– Vi fikk utrolig god hjelp av arkitekt. De var naturlig nok godt kjent med prosjektet og de hadde erfaring med hva kommunen ønsket og trengte. Arkitekt var rett og slett veldig effektive i sitt arbeid, fastslår Pedersen.

Positiv innstilling

Backe Oppland har utført betong- og tømrerarbeider i egenregi. Ifølge byggeplassleder Jostein Granseth, som også var sentral da Backe Oppland bygde Fluberg barnehage, har selskapets fagarbeidere klart å kombinere kvalitet med høy produksjon.

– Både egne håndverkere og de tekniske entreprenørene gikk inn i prosjektet med en positiv innstilling og en sterk vilje til å lykkes. Det har selvsagt vært viktig for å kunne nå målet, sier han.

Droppet prefab

I prosjekter med kort byggetid blir ofte prefabløsninger trukket frem som viktig for å klare fremdriften. Ved Hov barnehage falt Backe Oppland ned på det motsatt valget.

– Vi gjorde en seriøs vurdering av veggelementer og en stor grad av prefabrikasjon, men vi kom frem til at elementer ville bety en stor tidsmessig risiko med både prosjektering, mobilisering og produksjon i fabrikken. Vi kom derfor raskt frem til at vi ville kom best ut tidsmessig ved å bruke egne tømrere, og det mener vi fortsatt var det riktige valget for dette prosjektet, sier Pedersen.

– Det eneste vi valgte å få ferdig fra fabrikk var takstolene, og der hadde vi et godt samarbeid med Landheim på Skreia, forteller Pedersen.

Fryktet vinteren

Prosjektlederen trekker frem oppstarten av prosjektet på vinteren som et stort fremdriftsmessig spenningsmoment. Pedersen erkjenner at en kald og snørik innlandsvinter ville skapt utfordringer for barnehageprosjektet.

– Vi støpte gulvplate med innstøpte varmerør i januar og da kan innlandsklimaet fort bli en utfordring, men heldigvis fikk vi en gunstig vinter der vi kunne bruke dagene til produksjon, forteller Pedersen.

Små koronautfordringer

– Har koronasituasjonen skapt noen utfordringer for prosjektet?

– Det var litt spenning knyttet til leveringen av noen byggevarer fra utlandet. Vi opplevde litt forsinkelser, men det skapte ikke noe store fremdriftsmessige utfordringer, opplyser byggeplassleder Jostein Granseth.

– Korona skapte selvsagt en litt spesiell situasjon med hjemmekontor for noen, og strenge smittevernregler på byggeplass, men det har gått greit. Dette har vært en ganske liten og oversiktlig byggeplass med få aktører, og det gjør det litt lettere, tilføyer Tor Harald Pedersen.

– Hvor travel ble innspurten av prosjektet?

– Vi klarte alle milepælene og ting gikk etter planen, så innspurten ble ikke så verst. Vi har hatt litt tur i prosjektet, men det aller viktigste er at vi har hatt med oss en gjeng som har stått veldig på og tatt ansvar. Det har helt klart vært et travelt prosjekt, men det har også vært et trivelig prosjekt med god stemning på byggeplass og et godt samarbeid med byggherre, fremhever Pedersen.