Høring om sjøkabler

Høringen i forbindelse med utvalgsrapportene for sjøkabel i Hardanger kommer i tillegg til den ordinære saksbehandlingen, opplyser Olje- og energidepartementet.

Organisasjonen Bevar Hardanger hevdet søndag at Olje- og energidepartementet bryter loven med for kort høringsfrist etter at sjøkabelutvalgene leverte sine rapporter.

Departementet opplyser til NTB at høringen rundt rapportene ikke er del av den ordinære saksbehandlingen. Høringen kommer i tillegg, opplyser kommunikasjonssjef Ole Berthelsen.

Høringsmøte

I et brev til Bevar Hardanger viser olje- og energiminister Terje Riis-Johansen til at rapportene ble overlevert 1. februar. Han holdt i Bergen 10. februar høringsmøte for alle de involverte lokale og regionale instanser og organisasjoner i saken.

Videre ble det i forbindelse med overlevering av rapportene besluttet at departementet i tillegg skulle åpne for innhenting av merknader. Fristen for å levere merknader til saken ble satt til mandag 21. februar.

– Særlige omstendigheter

Bevar Hardanger mener det er lovbrudd at høringsfristen settes kun til tre uker. Ifølge loven skal fristen normalt være tre måneder, og ikke mindre enn seks uker, mener organisasjonen. Men Riis-Johansen forklarer i brevet til Bevar Hardanger at det i denne saken foreligger særlige omstendigheter som gjør at utredningsinstruksen må fravikes.

Riis-Johansen gjør det i brevet klart at konsesjonen som ble gitt 2. juli i fjor, ligger fast. Statnett fortsetter anleggsarbeidet som uansett må foretas uavhengig om det velges luftspenn eller sjøkabel, fram til sjøkabelalternativet er vurdert ferdig.