Hordaland Ap går inn for luftspenn

Styret i Hordaland Ap snur i kraftlinjesaken og sier nå ja til å bygge luftspenn gjennom Hardanger.

Representantskapet i Hordaland Ap var hastig innkalt til et ekstramøte lørdag ettermiddag for å behandle styrets forslag til nytt vedtak i kraftlinjesaken i Hardanger, skriver Bergens Tidende.

Hittil har styret stått på årsmøtevedtaket fra 2006, som sier at luftlinjen mellom Sima og Samnanger ikke bør bygges. Men nå har et enstemmig styre i Hordaland Ap snudd i saken.

Styrets innstilling til representantskapet lyder som følger: «Hordaland Ap anbefaler regjeringen å opprettholde vedtak om bygging av luftlinje Sima–Samnanger.»

Ifølge fylkesleder Sveinung Valle er det ny kunnskap som har fått styret i Hordaland Ap til å snu.

– Når vi nå leser rapportene fra ekspertutvalgene og har fått ny kunnskap om flere sider av saken enn vi var klar over tidligere, mener vi det er grunnlag for en ny beslutning. Det ligger noen vilkår til grunn for bygging av sjøkabel som er slik at Hordaland Ap ikke kan gå med på dem, sier Valle til Bergens Tidende.

Han avviser at det er regjeringen som har presset fylkespartiet til å innta et nytt standpunkt i saken.

– Dette tar vi på egen kjøl. Vi er et fylkesparti som selvsagt må mene noe om en så viktig sak, sier Valle. (©NTB)