Holte Byggsafe ansetter flere fagfolk

Holte Byggsafe opplever økende etterspørsel etter en rekke tjenester til bygg- og anleggsbransjen, og styrker derfor sin fagavdeling med ti nye medarbeidere.

- Vi har den siste tiden opplevd stor interesse for våre tjenester, og ansetter nå flere fagfolk for å betjene det norske markedet, sier Per Kveim som er daglig leder i Holte Byggsafe.

Selskapet har det siste året opplevd stor etterspørsel etter sine tjenester. Blant annet øker oppdragsmengden innenfor kalkulasjonstjenester.

- Mange av våre kunder er mindre byggmesterfirmaer hvor samme person ofte er både prosjekterende og utførende. De er ute og jobber og for mange går det gjerne en stund mellom hver gang de er innom masseberegning eller annen kalkulasjon. Mange har også prosjekter liggende som de aldri får regnet på. Derfor velger stadig flere å sette bort denne delen av jobben slik at de kan bruke mer tid på bygging, sier Kveim.

I år har allerede flere nye kalkulatører med erfaring fra praktisk byggearbeid kommet på plass for å få unna den enorme oppdragsmengden. I januar mottok Holte Byggsafe over 50 prisforespørsler på kalkulering av eneboliger, tomannsboliger og hytter, og tallet fortsetter å øke.

Også innenfor KS-tjenester forventer selskapet at etterspørselen vil øke.

- Vi har registrert en ytterligere økning i oppdrag når det gjelder å få på plass sentral godkjenning, bistand ved utarbeidelse av byggesøknader og systemoppsett for HMS. Vi jobber derfor på spreng for å hjelpe kundene våre med dette, men forventer også at oppdragsmengden rundt KS-tjenester vil øke raskt i nærmeste fremtid, sier Kveim.

Selskapets satsning på å levere tjenester innen kalkulasjon og KS har blitt godt mottatt av markedet, og selskapet opplever en stabil etterspørsel etter kompetanse innen samtlige fagområder. I fjor høst søkte Holte Byggsafe etter 10 nye fagkonsulenter. I år gjør selskapet det samme.

- Det er viktig for oss i Holte Byggsafe å kunne tilby de produktene og tjenestene våre kunder ønsker. Vi har i en periode hatt for liten leveransekapasitet. Dette får vi nå rettet opp, påpeker Kveim. Han utelukker dog ikke at etterspørselen vil øke ytterligere gjennom året og vil i så fall øke staben ytterligere.