Hole kommune sier nei til minnesmerke på Sørbråten

Hole kommune og Utøya-naboer kan bli plassert på sidelinjen i det videre arbeidet med 22. juli-minnesmerket. Mandag valgte kommunestyret å si blankt nei til statens forslag.

– Hvis Statsbygg ikke kan etterkomme våre ønsker, om enten endret sted eller endret utforming på minnesmerket, forutsetter vi at hele tiltaket reguleres og gjennomføres som statlig plan, sier leder Per Christian Gomnæs plan- og miljøutvalget til NTB.

Vedtaket ble fattet mandag kveld med fem mot to stemmer, og bygger på en sterk lokal misnøye med opplevelsen av ikke å ha blitt tatt tilstrekkelig med på råd. Både politikere og beboere frykter at det planlagte minnesmerket på Sørbråten skal bli for inngripende i naturen og lokalmiljøet, samt medføre for stor trafikk i området.

– Forslaget møter spesielt til motstand fra dem som bor i området, hvor mange gjorde en stor innsats den dagen. Mange av dem som satte livet på spill for å berge ungdommene som rømte, oppfatter ikke dette som en hyllest til dem, sier Gomnæs.

Sanner åpen for statlig plan

Vinnerutkastet til monument innebærer at neset Sørbråten blir delt i to med et skår på tre-fire meter, hvilket mange naboer mener er en brutal behandling av en naturperle. Nå sier kommunestyret at hvis minnesmerket blir oppført som planlagt, så får det stå for statens regning.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) er ikke fremmed for å ta i bruk statlig reguleringsplan for minnesmerket. Han poengterer overfor NTB at det nettopp dreier seg om et nasjonalt monument, og at «som samfunn og nasjon trenger vi et sted å sørge».

– Derfor er jeg glad for at Hole kommune peker på statlig plan som en mulighet. Jeg mener det kan være naturlig i og med at dette handler om et nasjonalt minnesmerke, sier Sanner.

Han understreker at uansett hvilken beslutning han faller ned på, og det skal skje «svært, svært raskt», vil det fortsatt innebære at kommunen blir tatt med på råd og at forslaget først blir sendt på høring før endelig vedtak fattes.

Blir trolig forsinket

– I den delen av prosessen som jeg har vært del i, har jeg hatt både naboer, Hole kommune, 22. juli-støttegruppen og AUF med på råd. Det er viktig for meg fortsatt å ha en god dialog, men dette er et nasjonalt minnesmerke, som regjeringen mener det er viktig å få på plass etter den tidsplanen som er lagt, sier Sanner.

Gomnæs viser til at det i vedtaket mandag er tatt inn et «ønske om å stille krav» om at prosjektet blir konsekvensutredet, samt at det anlegges gang- og sykkelvei til stedet for å avhjelpe trafikk- og sikkerhetssituasjonen.

Når saken nå sendes tilbake til Statsbygg, kommer det trolig til å innebære forsinkelser, ifølge prosjektleder Jørn Mortensen i Kunst i offentlig rom (KORO).

– Det vil føre til at vi vil bruke mer tid, men det ligger ikke noe stor dramatikk i det, for det er fremdeles god tid fram til sommeren 2016 da det er beregnet at dette skal stå ferdig, sier Mortensen.