Hold an når det gjelder ID-kort

Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og BNL har vært i møte med Arbeids- og sosialdepartementet vedrørende ID-kort-forskriften. Avklaring ventes i løpet av en til to uker. Inntil videre hold an med å bestille ID-kort.

På møtet i Arbeids- og sosialdepartementet med statssekretær Jan-Erik Støstad, la partene frem synspunkter på nåværende forskrift. Partene mener forskriften ikke er god nok for å sikre kvaliteten på ID-kortene. Statssekretæren viste stor forståelse for synspunktene og lovet å vurdere en utsettelse av iverksettelse av forskriften innen en til to uker. Det ble bedt om en utsettelse på ca seks måneder. På møtet deltok Kjell Bjørndalen og Kjell Skjærvø (Fellesforbundet), Erna Dynge (Norsk Arbeidsmandsforbund) og Arne Slettebøe og Sverre A. Larssen fra BNL. En rekke bedrifter i byggenæringen har den siste tiden fått henvendelser fra selskap som vil selge slike ID-kort. I noen av disse henvendelsene er det gitt informasjon som ikke er riktig. Partene ber derfor bedriftene om å avvente anskaffelse og produksjon av ID-kort til nærmere beskjed blir gitt. Denne meldingen vil også bli lagt ut på bygg.no.