Bård Hoksrud (FRP) vil jobbe hardt for at mer penger til vei blir tatt med inn i forhandlingene med regjeringspartiene  Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Hoksrud: – En provokasjon at vei er taperen i budsjettet

– Det er ingen tvil om at vei er taperen i budsjettet
regjeringen har lagt frem. Det er dårlig nyheter for FRP, sier Bård Hoksrud, fraksjonsleder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

– Det oppleves som en provokasjon at regjeringen foreslår å kutte på veisiden. Spesielt med bakgrunn at vi er i en koronasituasjon og trenger å skape aktivitet. Da er anleggsnæringen en næring som kan bidra. Vi kan gjøre noe med forfallet, det er aktivitet som vil få ringvirkninger over hele landet, sier Hoksrud til Byggeindustrien.

Han fastslår at Norge nå er i en helt annen situasjon enn for seks måneder siden.

– Vi hadde møter med næringen tidligere i høst, og de var tydelige på at det er fullt mulig å øke veivedlikeholdet, sier han.

Opplysningsrådet for veitrafikk opplyser på sin internettside at etterslepet på riks- og fylkesveinettet er beregnet til mellom 77 og 125 milliarder.

– Jeg er bekymret for tilstanden på veinettet. Det er gjort mye for å ruste opp, men det er et godt stykke igjen. Etter mange år med forfall tar det tid å ta det igjen. Der for er det bekymringsfullt at man ikke har enda mer vekst på dette området, sier han.

Hoksrud er krystallklar på at han kommer til å jobbe hardt for at mer penger til vei kommer til å bli tatt med inn i forhandlingene med regjeringspartiene.

– Det er ikke godt nok at regjeringen foreslår å kutte på vei. Det er dårlig nyheter for FRP, fastslår han.