Foto: Trond Isaksen/ Statsbygg

Høgskolen i Gjøvik inn i nye og rehabiliterte lokaler

Statsbygg har rehabilitert det såkalte A-bygget på Høgskolen i Gjøvik. Det er også oppført et 1020 kvadratmeter stort tilbygg, som huser lesesal, grupperom og teknisk rom.

Onsdag 10. september inviterer Statsbygg og Høgskolen i Gjøvik til offisiell åpning av nye og rehabiliterte lokaler. Åpningen av tilbygget markerer at Statsbyggs 17 000 kvadratmeter bygningsmasse på Høgskolen i Gjøvik er ferdig rehabilitert.

Behov for rehabilitering

Høgskolen har i dag hovedsakelig sin virksomhet på Kallerud. Betydelige deler av bygningsmassen ble etablert på 60-tallet. Høgskolens første og største bygg, A-bygget, utgjør om lag 7000 kvadratmeter og ble påbegynt i 1964. Behovet for rehabilitering har vært diskutert i mange år.

Plass til flere studenter

Høgskolen har hatt stor økning i antall studenter de siste årene. Dette har medført et ønske om nye studentarbeidsplasser og økt areal. I juni 2011 ble det inngått en ny, langsiktig leieavtale mellom høgskolen og Statsbygg. Den nye avtalen åpnet for både rehabilitering og tilbygg. Med tilbygget har høgskolen nå fått flere studentarbeidsplasser. Det nye taket over atriet gjør det mulig med samlinger og arrangement for inntil 450 personer.

Redusert energibruk

Fasaden på bygg A er i hovedsak bevart og den eksisterende teglsteinen er beholdt. Bygningen er oppgradert med nye vinduer, og isolasjon av tak og vegger. Sammen med utskifting av ventilasjonsanlegget, skal disse tiltakene bidra til en betydelig reduksjon i energiforbruket.