Hogger så flisene fyker på rv7

SB Skog er godt i gang med å hogge de 8000 m3 med skog som skal gjøre plass for ny riksveg 7 mellom Sokna og Ørgenvika.

– Arbeidene startet opp i desember 2010. Ca. 5000 m3 skog er allerede hogget, sier prosjekteringsleder Helge Thorsby i Statens vegvesen.

Fristen for å være ferdig med hogstentreprisen er 15. mai i år. I mai blir også tilbudskonkurransen for hovedentreprisen utlyst. Denne omfatter 15 kilometer med veg, inkludert to tunneler på til sammen 6,5 kilometer, seks bruer og fire driftsunderganger.

Arbeidene starter etter planen opp i september i år, med forventet åpning sommeren 2014. Etter ferien i 2014 starter arbeidene med å bygge miljøgate i Sokna sentrum og nytt kryss på Hamremoen, melder vegvesen.no