- Hobbyelektrikeren en trussel

- Elektrisitet er en farlig vare og må håndteres riktig og med forsiktighet. Hobbyelektrikeren er en trussel mot brann- og elsikkerheten i norske boliger, melder Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

For å komme hobbyelektrikerne bedre til livs, stilles nå nye og strengere krav til forbrukerinformasjon ved markedsføring og salg av elektrisk materiell. Forbrukerne må utvetydig informeres om at kun registerte installasjonsvirksomheter kan montere elektrisk materiell inn i faste elektriske installasjoner. Informasjonen skal gis på forhånd, før kjøpet gjøres. - Det er ikke tilstrekkelig å gi informasjonen i etterkant, for eksempel på en salgskvittering eller veiledning som åpnes etter at kjøpet er gjennomført, sier avdelingsleder Ørjan Steen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). I salgslokalene skal informasjonen om hvilke begrensinger som gjelder gis på en tydelig og synlig måte på, eller i umiddelbar nærhet av det aktuelle materiellet. Ved annonsering i blader, tidskrifter m.v. skal det tydelig framgå at installering kun må gjøres av godkjent installasjonsvirksomhet. En ny forskrift om dette trådte i kraft 1. juli i år, men bransjen ble gitt et halvt års overgangstid for å tilpasse seg den nye forskriften. Fra 1. januar utløper overgangsperioden. Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) vil nå sjekke at bransjen etterlever forskriften. I egne elektriske anlegg og eget elektrisk utstyr er det svært lite ikke-faglærte kan gjøre selv, men dette kan du gjøre selv: * Skifte dekselet for koblingsbokser, brytere og stikkontakter, men ikke selve den veggfaste delen. * Montere og skifte varmeovner dersom de har bevegelig ledning og støpsel. * Koble eller skifte topolede støpsler i bevegelig ledning til og med 25 A, med og uten jording. * Koble til eller skifte topolede skjøtekontakter, apparatkontakter og montere ledningsbrytere. * Koble til lampetter, bordlamper etc. med bevegelig ledning og montere ledningsbrytere. * Koble til og skifte lamper som henger i takkrok eller lignende, tilkoblet med støpsel/stikkontakt, kronklemme eller sukkerbit, dersom ikke lampene er å betrakte som en del av den faste installasjonen. Det må være strekkavlastning på selve ledningen slik at ledningene ikke belastes fysisk.