HMS-skryt til Loe Elementmontasje for Fornebuporten-jobb

Loe Elementmontasje AS får mye skryt av HENT AS for sitt HMS-arbeid på Fornebuporten.

Loe Elementmontasje er for tiden i gang med å montere betongelementer til nærings- og kontorbygget Fornebuporten, med HENT som totalentreprenør.

Forhold angående HMS og kvalitetssikring ved dette prosjektet er utfordrende. Entreprisen består av to kontorbygg som hvert er bygd opp av fem kontorlameller. Kontoretasjene, fra 2. etasje og oppover krager ut ca. 20 meter, og svever over det sentrale plan og landskapet. En utkragende kontorlamell veier gjennomsnittlig 1.200 tonn.

– For å tilfredsstille alle kravene i forhold til HMS-arbeidet ved dette anlegget, engasjerte vi Lars Bjørnås som verneombud for å sikre kontinuerlig HMS-arbeid på byggeplassen, sier Johannes Røisli (formann) i Loe Elementmontasje.

– Hans engasjement har fungert utmerket, og rapportene av uønskede hendelser pr. uke er tilnærmet lik null. Bjørnås motiverte og engasjerte hele montasjelaget i sitt arbeid med fokus på HMS. Med tydelig ledelse og gjennomgående motivasjonsarbeid lykkes han i arbeidet. HENT er svært fornøyd med gjennomføringen av HMS-arbeidet og ikke minst prosjektets fremdrift, og har tydelig uttrykt dette både til verneombud Bjørnås samt montasjelaget, sier Jonny Snyen (HMS K) og Christian Valøy (prosjektansvarlig) i HENT.

Allerede i mai 2014 ble montasjen til bygg B avsluttet, som en milepæl i prosjektet.

– Loe Betongelementer AS leverer bygget til Fornebuporten, som omtales som Norges største leveranse av prefabrikkerte betongelementer, med ca. 50.000 tonn betong, og en samlet verdi på ca. 223 millioner kroner. Anlegget har planlagt montasjeslutt for bygg A ved nyttår 2015, sier Morten Andresen (HMS leder byggeplass) og John Brattensborg (montasjeleder) i Loe Betongelementer.

– HMS-arbeidet er en viktig og avgjørende del av denne virksomheten. De mange ulykkene som har vært på slike byggeplasser, kan tyde på behov for økt fokusering på HMS ved alle byggeprosjekter. Det kreves kontinuerlig HMS-arbeid på byggeplasser for å unngå f.eks. sporadisk bruk av fallsikringssele, ufullstendig rekkverk, dårlig ryddighet på byggeplassen og manglende sikring for øvrig, noe som kan føre til unødvendige ulykker på et anleggsområde, heter det i en pressemelding.