HMS-rådgiver med erfaring fra kraftindustrien

Ingeniør Compagniet AS er en av Norges største leverandører av tekniske konsulenttjenester og totalleverandør av ingeniør- og prosjektadministrative tjenester på alle nivåer. Våre kunder er operatørselskap, leverandørindustrien innen olje & gass, industri og rådgivende virksomheter. Vi tilbyr spennende jobbmuligheter i Norge og i utlandet, meget konkurransedyktige betingelser og et profesjonelt markedsapparat med god oppfølging. Selskapet ble etablert i 1988, er nå en del av Adecco Gruppen og har kontorer i Oslo, Drammen, Kongsberg, Stavanger, Bergen og Trondheim.

FirmaIngeniør Compagniet
FylkeOslo
Søknadsfristsnarest

Vi søker etter erfarne SHA/HMS-rådgivere til to store og spennende prosjekter for en ledende aktør i kraftindustrien.

Arbeidssted: Oslo
Varighet: 12 måneder med oppsjon på 1+1+1 år.
Oppstart: mai/juni 2015.

Sentrale arbeidsoppgaver er:

 • Etablere, følge og oppdatere prosjektets kontrollplan for SHA
 • Etablere prosjektets interne rutiner og relevante dokumenter relatert til SHA / HMS
 • Delta på relevante prosjektmøter
 • Bidra i planlegging av ressursbehov for oppfølging av SHA / elsikkerhet
 • Bistå og støtte prosjektet i deres forståelse av ansvar og plikter i henhold til Byggherreforskriften, samt de interne retningslinjer for SHA og elsikkerhet
 • Bistå prosjektet i å utføre, dokumentere og oppdatere risikovurderinger løpende i de faser av prosjektet der dette er relevant
 • Sørge for at identifiserte risikoreduserende tiltak beskrives, planlegges og gjennomføres
 • Ivareta SHA i anskaffelsesprosessen og evaluering av leverandører, samt representere SHA for byggherre under forhandlingsmøter med leverandører
 • Etablere og gjennomføre forebyggende SHA arbeid i samarbeid med leverandørene ved behov
 • Operasjonalisere rutiner for å ivareta SHA løpende (eks. avviksrapportering, HMS rapportering i prosjektet, utvikle og distribuere lessons learned etc.)
 • Bidra til god samhandling med Drift.
 • Identifisere relevante hendelser i andre prosjekter i samt vurdere tiltak for læring og erfaringsoverføring til prosjektet.

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere teknisk utdannelse. Lang, relevant erfaring kan erstatte dette.
 • Minimum 8-10 års erfaring fra relevant bransje / tilsvarende oppdrag
 • Inngående kunnskap om aktuell og relevant SHA/HMS lovgivning og regelverk
 • Praktisk erfaring med byggherreansvaret og HMS/internkontroll i byggeprosjekter
 • Kunnskap om revisjoner og revisjonsteknikk
 • Erfaring med arbeid i eller på høyspenningsanlegg vil bli foretrukket
 • Gode relevante datakunnskaper
 • Beherske norsk og engelsk meget godt både muntlig og skriftlig

Krav til personlige egenskaper

 • Selvgående og klare å innhente nødvendig informasjon på egenhånd
 • Strukturert og effektiv
 • Samarbeidsorientert og lagspiller

Søk på stillingen her

Spørsmål om stillingen?

Hilde Bohinen

Senior Technical Recruiter

Telefon

977 19 457

Maj-Britt Hope Løvaas

Branch Manager

Telefon

917 23 024

Vis flere stillinger: