HMS-rådgiver for Nordøyvegen, bypakke Ålesund og spesialprosjekt konstruksjoner

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen Region midt
FylkeMøre og Romsdal
StedÅlesund
Søknadsfrist01.04.2015

Det er ledig stilling som HMS-rådgiver ved prosjektavdelingen i Statens vegvesen Region midt. Prosjektavdelingen har ansvaret for større utbyggings- og vedlikeholdsprosjekt i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Oppgavene er varierte og spennende, og du vil bli en del av et sterkt fagmiljø. Prosjektavdelingen har i dag 110 medarbeidere.


Hva skal du jobbe med?
Du skal være HMS-rådgiver for bypakke Ålesund, Nordøyvegen og spesialprosjekt konstruksjoner. Bypakke Ålesund medfører en stor og kompleks opprustning av byens transportsystem. Byggeperioden er rundt femten år, og den totale kostnaden er 4,5 milliarder kroner. Nordøyvegen vil gi fastlandsforbindelse til Nordøyane i Haram og Sandøy kommune. Prosjektet består av tre undersjøiske tunneler, bruer og 30 km ny veg. Kostnaden er om lag tre milliarder. Spesialprosjekt konstruksjoner har ansvar for alle større ferjekaiprosjekt i Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene.

Som HMS-rådgiver for disse prosjektene skal du blant:

  • Gi råd til prosjekt- og byggeledelse om planlegging og gjennomføring av HMS og KS-oppgaver.
  • Være ansvarlig for prosjektenes oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i prosjekterings- og byggefasen.
  • Påse at internkontroll-, byggherreforskriften og øvrig regelverk følges.
  • Bistå i oppfølging av HMS-arbeidet til entreprenørene i samarbeid med byggelederne.
  • Sørge for implementering av HMS-rutiner i prosjektorganisasjonene.
  • Bistå ved gjennomføring av revisjoner.
  • Koordinere og kvalitetssikre risikovurderingene.
  • Påse at prosjektenes ansatte er faglig oppdatert innenfor HMS og KS.
  • Koordinere HMS- og KS-rapportering.

Dine arbeidsoppgaver kan endres avhengig av fremdriften i disse tre prosjektene.

Hvem er du?
Vi krever minimum treårig relevant bachelorutdanning eller tilsvarende fra universitet eller høgskole. I tillegg legger vi vekt på at du har erfaring fra anleggs eller byggebransjen. Det vil også være en fordel at du har jobbet med HMS tidligere, og da spesielt med risikovurderinger og byggherreforskriften. Hvis du har tatt hele eller deler av utdanningen i utlandet, må den være godkjent av NOKUT ( www.nokut.no)

Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt: Blant annet må du kunne jobbe selvstendig, målrettet og strukturert. Du samarbeider godt med andre, og du bidrar til et bra arbeidsmiljø internt og eksternt mot entreprenørene. Du er en dyktig formidler. Du håndterer stress, og har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Du må ha førerkort klasse B.

Hva tilbyr vi?
Lønn og stillingsinnplassering fastsettes etter nærmere avtale, og i henhold til etatens lønnspolitikk. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse. Videre kan vi tilby gunstige arbeidstidsordninger, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt muligheter for etter- og videreutdanning.

Annet
Du vil få kontorsted Ålesund, men etter hvert må du også ha kontorsted på prosjektkontorene til bypakke Ålesund og Nordøyvegen.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Statens vegvesen jobber for likestilling og mangfold. Vi ønsker medarbeidere av begge kjønn, fra alle aldersgrupper og fra ulike etniske grupper og nasjonaliteter. Dessuten er vi en IA-bedrift og arbeider aktivt for å rekruttere flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknad med CV sendes elektronisk. Vi setter pris på om du har anledning til å laste opp dine vitnemål. Originale vitnemål og attester samt bekreftede kopier tas med til et eventuelt intervju.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte prosjektleder for bypakke Ålesund, Ole Kristian Birkeland, eller prosjektleder for spesialprosjekt konstruksjoner, Marianne Nærø.

Søk stilling

Spørsmål om stillingen?

Marianne Nærø

Telefon

926 64 564

Ole Kristian Birkeland

Telefon

70 17 50 04Vis flere stillinger: