HMS opprettholdes i tøffe tider

Selv med tøffe tider i bransjen opplever Bautas solid etterspørsel etter kurs.

Gjennom Bautasskolen arrangerer selskapet over 300 kurs årlig.

- Sikkerhet på byggeplasser har heldigvis like mye fokus på tross av finanskrise, sier leder av Bautasskolen, Åshild Føyn Odden.

Store deler av utstyrsparken som Bautas leier ut krever kunnskap og kompetanse når den skal betjenes.

Velger ikke bort HMS
Bautasskolen er en sertifisert opplæringsbedrift der kursdeltagerne får den opplæringen som kreves i arbeidsmiljøloven.

- Etterspørselen er økende, og i dag har vi flere kursinstruktører som reiser over hele landet og holder kurs. På årsbasis gjennomfører vi i overkant av 300 kurs. Nylig har vi utvidet tilbudet med flere ulike kurs innen arbeid med stillas. Stillas er et spesielt krevende fag når det gjelder HMS. I denne sammenheng har Bautasskolen ansatt en faglig leder med spesialkompetanse innen dette. På tross av at bransjen opplever tøffe tider, er det gledelig å registrere at bedrifter velger å prioritere arbeid som er HMS-relatert. Vi føler oss sikre på at penger som investeres i HMS, er gode investeringer for bedriftene. Kunnskap bidrar til tryggere arbeidsplasser, færre skader på personer og utstyr, økt produktivitet, bedre trivsel på arbeidsplassen samt effektivitet og lønnsomhet, påpeker Føyn Odden.

Adecco er blant de som har kjøpt kurs hos Bautas.

- For oss er denne type kurs av avgjørende betydning. Vi lever av å levere kompetanse, og kompetansehevingen vi får gjennom disse kursene bidrar faktisk til å styrke vår konkurranseevne, sier Maria Piasek, avdelingsleder i Adecco i Oslo.

Myndighetskrav
Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgivere å sikre at alle arbeidstakere har fått nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk av maskiner og utstyr, samt i å beherske de farene som bruken kan medføre.

Omfattende og økende kurstilbud
Bautas har et tilpasset kurstilbud til virksomheter innenfor bygg og anlegg, industri og det offentlige: Varme arbeider, personløftere, sikker bruk av farlig arbeidsutstyr, fallsikring, ulike kurs innen stillas og stillasmontering, truck og teleskoptruck.

- Gjennom Bautasskolen stiller vi med faglig kompetanse og lang erfaring innenfor de områdene der myndighetene krever sikkerhetsopplæring, avslutter Føyn Odden.

Kursene deles inn i dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring.