Illustrasjon: Arbeidstilsynet

- HMS-kort for renholdsvirksomhet skal også brukes på bygg- og anleggsplasser

Bedrifter, som har ansatt både renholdere og bygningsarbeidere, får etter den nye ordningen bare utstedt renholdskort. Det er altså ikke lenger mulig å utstede både byggekort og renholdskort til en virksomhet.

- Kortene har samme funksjonalitet, men mange ansatte i bemanningsbedrifter opplever nå å bli lukket ute av byggeplasser siden de har renholdskort og ikke byggekort, skriver NHO Service og Handel på sine nettsider.

Arbeidstilsynet har nå gått ut med informasjon om dette:

"HMS-kort for renholdsvirksomheter oppfyller de samme kravene som for HMS-kort for bygg og anlegg, men i tillegg oppfyller de flere krav. Alle virksomheter som er registrert i renholdsregistret skal bestille HMS-kort for renholdsvirksomheter. Tidligere kunne samme virksomhet ha både HMS-kort for renhold og for bygg og anlegg. Dette er endret fra 2020."

Tilsynet sier dermed at HMS-kort for renholdsvirksomheter også skal kunne brukes for å få innpass på bygge- og anleggsplasser.