HMS-koordinator - Prosjekt Alta Vest / Nord-Troms

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen Region nord
FylkeTroms
StedKåfjord
Søknadsfrist06.04.2015

Ønsker du å ha ansvar for dine kollegaer og samhandlingspartnere sin sikkerhet og trivsel?

Vi øker nå bemanningen for gjennomføringen av E6 prosjektene Alta vest og Nord-Troms og søker en medarbeider som kan bidra til en sikker og miljøvennlig utbygging av våre prosjekt. Kontorsted vil være ved vårt prosjektkontor i Manndalen i Kåfjord kommune

For mer informasjon om prosjektet, se http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6nordnesfjellet


Stillingen omfatter koordinering i henhold til Byggherreforskriften samt oppfølging og rapportering av HMS for entreprenørenes veg- og tunnelarbeider.

Kvalifikasjonskrav:
For stillingen kreves utdanning som bachelor/ingeniør med relevant fagkrets, min 3 år, og bred erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver fra entreprenør- eller byggherresiden.For kandidater med sterk og allsidig praksis fra HMS–arbeid innenfor veg- og tunnelbygging, eventuell etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes. Krav om førerkort kl B.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no).

Det vil også bli lagt vekt på:

 • Lang og relevant erfaring fra veg- og tunnelbygging
 • Gode resultater innen HMS-arbeid, risikovurderinger, forbedringsarbeid osv.
 • Utadvendt, løsnings- og handlingsorientert
 • Selvstendighet
 • Svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne (arbeidsspråk norsk)
 • Positivt bidrag til et godt arbeidsmiljø
 • Generelt gode IT-ferdigheter

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Vi tilbyr:

 • Jobb i et faglig og godt arbeidsmiljø i et svært spennende og viktig prosjekt
 • Utfordrende og krevende arbeidsoppgaver knyttet til HMS-utfordringer ved tunneldriving og vegbygging i tettbygde områder og i nærheten til dagens E6
 • Faglig utvikling og kompetansebygging
 • Allsidig velferdstilbud
 • Lønn etter nærmere avtale i henhold til etatens lønnspolitikk
 • Gunstig pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Ved tjenestereiser utbetales godtgjørelse etter statens regulativ

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss. For stillingen gjelder en prøvetid på seks måneder.


Flere opp lysninger om stillingen fås hos prosjektleder Gudmund Løvli tlf. 90664442, e-post gudmund.lovli@vegvesen.no

Vi benytter et internettbasert søknadssystem og ber derfor kandidater om å registrere søknad m/CV elektronisk via (Søk denne stilling) på denne siden

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Attester og vitnemål vil vi etterspørre senere i forbindelse med et eventuelt intervju.

Vis flere stillinger: