Hjørnebygget Lade

Arild Holten fra byggherren Dolphin Eiendom og arkitekt Kjersti Hilde fra ARC Arkitekter hos den første forretningen som er på plass, med salg av kjøkkenløsninger.

Å bygge et relativt stort kontorbygg så si uten en eneste rett vinkel er en utfordring. Dette har verken prosjektleder Lars Petter Næbb eller resten av organisasjonen fra HENT gjort før.

Fakta

Sted: Trondheim

Prosjekttype: Kontorbygg

Bruttoareal: Cirka 6.000 kvadratmeter

Byggherre: Dolphin Eiendom

Hovedentreprenør: HENT

Arkitekt: ARC Arkitekter

Rådgivere: Norconsult, Rambøll

Underentreprenører og leverandører: ß Totaltek l Rørlegger: Rørfunn l Ventilasjon: Bryn Byggklima l Grunnarbeid: Brende l Prefabrikerte betongelementer: Contiga l Taktekking: Mestertak Verdal l Blikkenslager: Dahle Blikk l Glass og aluminium: Ratdal l Vinduer: Lian l Tynnavretting: Rakon bygg l Flislegger: Ivar S Moe l Betongsliping: Betongforsegling l Maler: B Bersvendsen l Trapper og rekkverk: Midthaug l Systemhimling: Modulvegger l Kjøkkeninnredning: Kvik Kjøkken l Brannsikring: RH Prosjekt l Rullegitter: HABY l Dører: Firesafe l Porter: Porteksperten l Lås og Beslag: Beslag Consult l Heis: KONE

Men nå står i alle fall et nybygg med spesielle fasader ferdig på Lade i Trondheim, og det er blitt et flott bygg i fire etasjer der blant annet NAV snart skal flytte inn i lokalene.

Nybygget, på hjørnet ut mot en rundkjøring i Haakon VIIs gate, er en del av et prosjekt der også den gamle flyhangaren inngår. Omkring selve Hangaren er det en mer komplisert bakgrunn, der byggherren og Trondheim kommune fortsatt er i en tvist som gjelder om bruken av det moderniserte bygget samsvarer med reguleringsplanen for området.

Nytt kontorbygg

På den samme tomta, der det tidligere lå et enkelt kontorbygg som nå er fjernet, er det oppført et kontor- og forretningsbygg i fire etasjer, med en spesiell utforming av eksteriøret. Bygget riktignok var krevende å lage, men som både arkitekt, byggherre og entreprenør synes ble meget vellykket.

Arkitekt Kjersti Hilde hos ARC Arkitekter har vært sentral i arbeidet, og hun sier til Byggeindustrien at når man setter i gang med å tegne, tenker en alltid på at det nye bygget skal spille sammen med de omkringliggende omgivelsene både i skala og utforming. Det er viktigere at bygningen passer inn i på stedet, enn at den skiller seg ut og fremstår som et signalbygg.

– Bygget vi skulle tegne på Lade lå tett opp mot rundkjøringen i krysset mellom Haakon VIIs gate og forlengelsen av Bromstadveien, noe som gir kurvede tomtegrenser mot tilstøtende gater. Med dette som utgangspunktet valgte vi å videreføre de kurvede og slyngende linjene fra veigeometrien til bygningsformen. Vi er også opptatt av at byggene vi tegner skal ha gode og varige materialer. Utvendige fasader og er kledd med blå- og grønnpatinert sink i de tre øverste etasjene og tegl, murt opp i like brede pilastre mellom vinduer og dører, i første etasje. Horisontale og vertikale felt med båndtekking på fasadene, som bølger ut og inn, er utført presist av dyktige blikkenslagere. Dyktige håndverkere har vært avgjørende for det gode resultatet, sier hun.

– Krevende, men morsomt

Arkitekten sier også at det var et morsomt prosjekt å arbeide med.

– Vi hadde god og konstruktiv dialog med oppdragsgiver og entreprenør, der materialpaletten på fasadene og bygningsformen ble videreført fra tidlige skisser til ferdig bygg. Dette uten vesentlige endringer eller diskusjoner. Slik er det ikke alltid.

Også Arild Holten, som er daglig leder for byggherren Dolphin Eiendom, er meget fornøyd med resultatet.

– Det ble et flott bygg med en komplisert form. Selv om det var krevende, har alt gått fint, ikke minst takket være godt samarbeid mellom arkitekt og entreprenør for å løse de mange utfordringene dette ga, sier Holten.

Lars Petter Næbb har vært prosjektleder for entreprenøren HENT, og også han sier det var en utfordring å bygge den spesielle fasaden.

– Vi valgte å bygge ytterveggene som element. Vi i administrasjonen, egne tømrere, underentreprenører og arkitekt planla, tegnet og diskuterte oss frem til gode løsninger og alle hadde fokus på løsninger. Når alle tegninger var på plass var det relativt enkelt og produsere element på bakken og heise yttervegger på plass med kran, påpeker han.

Fordeler

Han fremhever også at både håndverkere og underentreprenører gjorde en god jobb både på kontorbygget og Hangaren, alle var veldig opptatt av å løse utfordringene sammen. Uten å gå inn i alle detaljene rundt det krevende prosjektet med å modernisere den gamle flyhangaren sier han at også dette var en kompleks jobb.

– Det er gammelt bygg med en spesiell bærekonstruksjon i tre, og det var en stor jobb knyttet til brannsikkerhet og så videre. i et bygg som skulle brukes av publikum. Vi var heller ikke vant til å arbeide tett sammen med byantikvar og riksantikvar når vi setter opp store næringsbygg, men det ble et meget godt samarbeid, sier han. Han tilføyer at det var gunstig at man valgte å jobbe på begge byggene parallelt.

Fremdriften

Jobben startet tidlig i 2018, først med en prosjektfase der man ble enig om forutsetningene og hvordan det hele skulle bli. Grunnarbeidene og rivningen inne i Hangaren og av kontorbygget som sto på tomta fra før startet i april 2018.

Det nye kontor- og forretningsbygget har to plasstøpte heis- og trappesjakter, som går fra kjeller og til fjerde etasje. Videre er det hulldekker, og bæresøyler i stål og betong. Ytterveggene er plassbygde. I første etasje er det sammenhengende glassfelt i buen mot rundkjøringen.

– Vi valgte å lage en jevn rytme med like brede teglpilastre og glass i første etasje mot fortau og mot Hangaren. Dette er gjort fordi vi ønsket å åpne fasaden mot de offentlige byrommene rundt, slik at fotgjengere kan se inn i forretningene og for at det skal lyse ut av vinduene når det er mørkt ute. I resten av fasaden er det patinert sink, grønt nede og blåaktig oppover. Grønnfargen finner vi igjen på Hangaren og det blå fra himmelen, sier arkitekt Kjersti Hilde.

Noen er på plass

I første etasje og cirka halve andre er det plass for butikker, og her er foreløpig bare en forhandler av kjøkkenløsninger på plass. I resten av andre etasje og i tredje og fjerde er det kontorlokaler, og da Byggeindustrien besøkte bygget var det ganske tomme lokaler vi fikk se. Der blir det også garderober for de som sykler til bygget, kombinert med sykkelparkering under tak utenfor. I tillegg til at det er lett tilgang med sykkelveier i området, er det også greit med parkeringsplass. Videre er det gode kollektivløsninger, blant annet med Metrobussen som passerer. Også Leangen stasjon, nylig oppjustert og med gode togforbindelser, ligger i umiddelbar nærhet.

Arild Holten fra Dolphin forteller at man fortsatt jobber med å fylle opp hele bygget, og at han regner med at det er klart i løpet av kort tid.

Foreløpig er det klart at det blir NAV Trøndelag som skal flytte inn i fjerde etasje og deler av tredje, sammen med et mindre areal i første. Ifølge Adresseavisen er det inngått en tiårs leiekontrakt for i underkant av 1.800 kvadratmeter, med opsjon for forlengelse. Fire fylkesovergripende NAV-enheter skal inn i bygget. Det er NAV Trøndelag, sammen med enhetene arbeidslivssenter, tjenesterådgivningstjenesten og tiltaksenheten.