I 2027 kan folk i Oslo etter planen ta T-bane til Fornebu, via Majorstuen og Skøyen. Foto: Heiko Junge / NTB

Hjemmekontor gir 200 millioner kroner dyrere T-bane til Fornebu

Fornebubanen blir dyrere på grunn av lavere produktivitet på hjemmekontor, mener Fornebubanens sekretariat.

I et møte i bystyrets samferdselskomité ble det nylig redegjort for statusen til prosjektet. Her redegjorde Fornebubanens sekretariat for konsekvensene av koronaviruset. De har beregnet at kostnadene øker med om lag 100-200 millioner kroner på grunn av koronaviruset, skriver Nettavisen.

– Hjemmekontor antas gi lavere produktivitet grunnet mindre samspill mellom byggherre, leverandør, entreprenør og internt i disse organisasjonene, skriver Fornebubanens sekretariat i presentasjonen.

Kommunikasjonssjef Line Fredriksen i Fornebubanen understreker at kostnadsrammen for prosjektet ikke er endret.

Fornebubanen skal gå i et sammenhengende tunnelsystem fra Majorstuen i Oslo til Fornebu i Bærum. Banen blir 8 kilometer lang og skal ha seks stasjoner etter Majorstuen: Skøyen, Vækerø, Lysaker, Arena, Flytårnet og Fornebu.

Kostnaden for Fornebubanen ble i 2013 anslått til 10 milliarder kroner. Fem år senere var byggekostnadene beregnet til 13,8 milliarder 2018-kroner. I dag er totalprisen estimert til vel 18 milliarder kroner.

Staten skal ta halvparten av regningen. I tillegg skal fem milliarder kroner hentes inn i bompenger. Det er forventet at den nye T-banestrekningen kan åpnes for trafikk i 2027.