Historiens første grunnlån tildeles

Mandag lanserer Husbanken det nye, hypermoderne grunnlånet på regionkontoret i Oslo.

Kommunal- og regionalminister Erna Solberg og administrerende direktør i Husbanken Geir Barvik feirer begivenheten med å tildele historiens første grunnlån. Follo Boligbyggelag får grunnlånet til bygging av tunprosjektet Hyllebærstien i Ski kommune. Husbankens stilte tidligere kompliserte krav til låntaker om blant annet boligens arealer, lysforhold, spiseplass og boligens kostnader. - Det var på høy tid å forenkle og modernisere regelverket. Med det nye grunnlånet tilbys nå Husbankens lånekunder et lån som er tilpasset dem, mener Erna Solberg. Fra å være Parkettilsynet på folkemunne har Husbanken vært gjennom en omfattende modernisering. Det nye grunnlånet erstatter dagens oppførings- og utbedringslån og kan brukes av lånekunder som vil kjøpe ny bolig, utbedre boligen, bygge om bygninger til boliger og til å kjøpe brukte utleieboliger. I tillegg vil kunden få større mulighet til å bestemme hvor mye de ønsker å låne. - I stedet for å beregne kompliserte lånetillegg, kan kundene i stedet få konsentrert seg om hvor mye de trenger å låne. Grunnlånet er i så måte et svært moderne lån, mener kommunal- og regionalministeren. Lånet retter seg mot en bred gruppe av boligetablerende som ikke får lån eller som får dyre lån i andre kredittinstitusjoner, mot folk med ordinære boliger der det tas hensyn til miljø og universell utforming og mot boligbyggere i deler av landet det er vanskelig å få lån. Det omfattende regelverket for lånetildeling er nå erstattet av en enkel veileder som ligger på Husbankens nettsider. Innføringen av grunnlånet er et ledd i regjeringens arbeid for å forenkle og modernisere offentlig sektor.