Administrerende direktør Egil Skavang i Arkitektbedriftene er kritisk til offentlige innkjøpere som ber om koronarabatt når de etterspør arkitekttjenester. Foto: Berit Solli

Hevder offentlige innkjøpere ber arkitekter om koronarabatt: - Et forsøk på å utnytte en bransje i krise

Arkitektbransjen er sterkt kritiske til offentlige innkjøpere som ber om koronarabatt. KS kjenner seg ikke igjen i fremstillingen.

Konsernsjef Nicolai Riise i Mad Arkitekter. Foto: Nyebilder

I et innlegg på Bygg.no torsdag stilte konsernsjef Nicolai Riise i Mad spørsmål om offentlige innkjøpere har blitt korona-spekulanter.

Mad-sjefen mener stort prispress på arkitekttjenester kan ramme arbeidsplasser og samtidig bremse innovasjon og arbeidet med å skape en grønnere og mer bærekraftig byggenæring.

– Vi er nå midt i en krevende periode preget av usikkerhet. Da er det overraskende og trist å oppleve at flere offentlige innkjøpere presser timeprisene på arkitekturtjenester ned mot «gi-bort» priser. For oss minner det mer om spekulasjoner enn dugnadsånd, skriver Nicolai Riise i innlegget.

Til Byggeindustrien sier Riise at kritikken først og fremst er rettet mot offentlige innkjøpere i kommunal sektor.

– Inntrykket mitt er at statlig sektor og Statsbygg, er mer profesjonelle og ryddige. Men når det er sagt, så er det også store forskjeller på de kommunale aktørene. Vi har for eksempel et oppdrag i Bergen kommune som vi har svært positive erfaringer fra. Der står kvalitet svært høyt, så dette er ikke et sort-hvitt-bilde, sier Riise til Byggeindustrien.

Mest i det private

Hovedvekten av Mad sine oppdragsgivere er private. Slik kommer det også til å forbli i uoverskuelig fremtid.

– I de tilfelle vi har forsøkt oss med pris og tilbud i offentlige konkurranser, ender vi stort sett alltid med å tape på pris, sier Riise som sier de på vurderte å satse sterkere på det offentlige markedet da koronakrisen slo inn.

– Arkitektene våre ønsker seg gjerne flere forbildeprosjekter innen skole og barnehage, og som et eksperiment så vi i vår på mulighetene for å konkurrere om disse oppdragene for å få flere ben å stå på. Men når vi ser på timeprisene, er det ikke vanskelig å se at dette ikke er lønnsomt. Timepriser på 750 kroner er godt under det vi ser på som kostpris, sier Riise.

Flere får spørsmål om koronarabatt

Ifølge bransjeorganisasjonen Arkitektbedriftene er ikke Mad-sjefen alene om å bekymre seg for prispress i kommunene under korona-pandemien.

– Det er flere arkitektbedrifter som har opplevd kommuner som ber om koronarabatt. Dette blir jeg svært bekymret over, sier administrerende direktør i Arkitektbedriftene, Egil Skavang, til Byggeindustrien.

Ber om korona-rabatt

Arkitektbedriftene har ved flere anledninger de siste månedene bedt om spesielle tiltak for å få oppdrag fra kommunal sektor ut i markedet, noe de mener er viktig for både arkitektbransjen og hele byggnæringen.

Ifølge Skavang har man foreløpig ikke sett stor effekt av dette.

– Når de få kommunene som nå kommer ut med oppdrag i tillegg ber om koronarabatt som gjør at bedrifter må ned på selvkost og under det for å få kontrakten, så oppfatter vi det som et forsøk på å utnytte en bransje i krise, sier Egil Skavang.

Han understreker at han med ordet «krise» mener situasjonen flere arkitekter vil komme i dersom det ikke kommer flere oppdrag ut i markedet raskt.

– Da vil bransjen i løpet av kort tid ha altfor lite å gjøre. At bedriftene i denne situasjonen nærmest oppfordres til å prise seg under selvkost er uansvarlig og vil svekke bransjen ytterligere, sier Skavang.

– Bør tenke langsiktig

Men Skavang mener det er flere grunner til at kommunene bør tenke igjennom arkitekthonorarer.

– Det viktigste argumentet for å honorere fornuftig, burde jo være å få frem offentlige bygg som gir kvalitet til skoler, helse og andre kommunale funksjoner, og positive ringvirkninger i lokalsamfunnet. Det lille man sparer ved å presse pris i dagens situasjon står i misforhold til verdiskapningen man trenger i byggenes livsperspektiv, mener Skavang.

Nedgang i nystartede prosjekter

Egil Skavang i Arkitektbedriftene avviser at bransjen selv forsøker å utnytte koronasituasjonen til å skru opp prisene.

– Konkurransen om arkitektoppdrag har vært skarp også i tiden før korona, men nå bites man om få oppdrag. Heller enn å skru opp prisene vil nok mange nå kjempe hardt for å skaffe seg arbeid. Vi ser at det er et stort bortfall i etterspørselen i det private markedet, og kommunene sier at de ikke har anledning til å sette i gang selv planlagte prosjekter, sier Skavang og viser til en nedgang i nystartede prosjekter.

– Det er kritiske tider fremover for byggenæringen. For vår del handler nå om å gjøre hva vi kan for å holde arkitektene og resten av byggenæringen i gang, sier Skavang.

KS kjenner seg ikke igjen i kritikken

I kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon KS mener de arkitektene bommer med kritikken.

– Dette er en virkelighetsbeskrivelse som vi ikke kjenner oss igjen i. Vårt inntrykk er at kommunene er opptatt av å bruke sin innkjøpsmakt til å påvirke samfunnsutviklingen i en bærekraftig retning, ved blant annet å fremme mer klimavennlige løsninger og et seriøst arbeidsliv. Det vil selvsagt være variasjoner hos kommunene i hvor høyt pris vektes ved tildeling av kontrakt. Bakgrunnen for at pris er vektet høyt er gjerne legitime hensyn som en trang kommuneøkonomi. I tillegg er ofte de høye miljøambisjonene og kvaliteten satt som minstekrav i konkurransen, og da er det naturlig at pris vektes høyt, sier Tor Allstrin, direktør for KS Advokatene.

– Imøtekommer markedets utfordringer

KS oppfordrer ifølge Allstrin kommunene til å ha dialog med leverandørmarkedet i forkant av konkurranser.

– Dette gir flere mulige gevinster, blant annet at leverandører kan fortelle om sine utfordringer i korona-tiden, samt at leverandørene kan gi råd om hvordan oppdragsgiver bør tilrettelegge konkurransen for å utnytte markedets kompetanse. Vårt inntrykk er at kommunene har vært opptatt av å imøtekomme markedets utfordringer og ikke tjene på at mange leverandører nå sliter, sier Allstrin.