Hett byggevaresalg

Den kalde forsommeren kvalte ikke byggevaresalget. Tvert imot. Også mai måned kan vise til het omsetning med nær 19 prosent økning fra mai i fjor. Og da er det justert for prisstigning.

Byggevaresalget etter årets fem første måneder ligger vel 19 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Også her er det snakk om volumvekst da det er justert for pristigning. Aktiviteten holder seg stabilt på et høyt nivå, kommenterer en sommerblid adm. direktør Arne Skjelle i Byggevareindustrien som hver måned utarbeider rapporten om det innenlandske salget av byggevarer. Skjelle opplyser at det var i juni i fjor at byggevaresalget virkelig begynte å ta seg opp. Derfor forventer vi nå en utflating av veksten. Men med det høye aktivitetsnivået som det meldes om ute i markedet fortsatt, vil byggevareomsetningen fortsatt ligge noe over fjoråret. Vi forventer en akkumulert vekst for 2005 som er 15-20 prosent høyere enn fjorårets, fremholder han. Med unntak for skreddersømbestillinger hos betongelementbransjen, melder Skjelle at aktørene i byggevareindustrien ikke har leveringsproblemer. Han kan videre opplyse at det heller ikke er tegn til prispress på grunn av den høye aktiviteten. Det er ikke selgers marked og fortsatt priskonkurranse, påpeker han.