Hett byggevaremarked i sommer

Omsetningstallene for juni og juli viser at temperaturen i byggevaremarkedet fortsatt var god og langt bedre enn tilstanden i sommer-Norge sør for Dovre.

Byggevareindustriens månedlige rapport om innenlandsk salg av byggevarer for juni måned viser en pen salgsøkning justert for prisstigning på 9,7 prosent. Tilsvarende tall for juli måned gjør et skikkelig byks fremover med en salgsøkning på formidable 18,5 prosent.

- Dette viser at det fortsatt er god aktivitet i markedet, kommenterer en nøktern Arne Skjelle som er adm. direktør i Byggevareindustriens Landsforening.

Men i et forsøk på å dempe noe av jubelen over det strykende salget av sentrale byggevarer, henviser Skjelle til at en del byggevarer på grunn av råvareprisøkning det siste året har hatt en noe større økning enn konsumprisindeksen som benyttes som omregningsfaktor.

- Vi har ikke noe eksakt tallgrunnlag for dette, men i gjennomsnitt antas at det her ligger en økning i størrelsesorden 5-10 prosent. Dette innebærer at den reelle volumveksten blir noe lavere enn månedsrapporten viser, fremholder Arne Skjelle.

Salget av byggevarer har etter årets syv første måneder steget med 21,2 prosent sammenlignet med samme periode i for. Tallet er justert for prisstigning med konsumprisindeksen som omregningsfaktor.