Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hersleth Entreprenør saksøker Frogn kommune for millionbeløp

Hersleth Entreprenør A/S i Hølen har stevnet Frogn kommune etter et byggeprosjekt. Rettssaken vil trolig dreie seg om beløp på flere millioner kroner.

Striden dreier seg om dagbøter på cirka 40.000 kroner døgnet og skal til sammen utgjøre flere millioner kroner. Eksakt beløp på motkravet er vanskelig å fastslå ettersom Frogn kommune angivelig godtar deler av det, skriver lokalavisen Akershus Amtstidende.

Uenighetene mellom entreprenørbedriften og Frogn kommune oppstod da flerbrukshuset Smia ikke åpnet som planlagt før jul 2015. Kommunen var ikke fornøyd, nektet å overta og holdt tilbake deler av oppgjøret fordi kontrakten inneholdt bestemmelser om dagsbøter. Smia ble åpnet i september 2016.

Prosjektet er gjennomført i en generalentreprise.

– Vi synes det er beklagelig å komme i denne situasjonen at man må ta ut stevning for å komme videre og i mål med prosessen rundt sluttoppgjøret, og for alle parter sin del håper vi at man få dette avklart og ut av verden så fort som mulig. Dette er dessverre neste steg i prosessen når man ikke har kommet videre og i mål med sluttoppgjøret innen gitte frister, skriver Reinert Hersleth i Hersleth Entreprenør til Amta

Hersleth opplyser overfor Byggeindustrien at dagmulkt er en del av sluttoppgjøret, i tillegg til at sluttoppgjøret også omfatter utførte tillegg- og endringsarbeider som leverandørene krever betalt for samt tilleggsarbeider som kommunen er enig at det skal betales for men som likevel ikke er betalt.

– Det er første gang i vår historie gjennom 26 år hvor man har blir tvunget til å gå til retten for å komme videre i prosessen og få avklart sluttoppgjøret, legger Hersleth til.

Kommunen ønsker ikke å kommentere saken overfor lokalavisen, og sier at deres advokat nå jobber med saken. Advokaten sier at saken forberedes for domstol, og at han ikke ønsker å kommentere nå.

nettsiden til kommune står det følgende: "Etter at Hersleth Entreprenør AS sendte sitt krav om sluttoppgjør har partene ført langvarige forhandlinger fordi man er uenige om en rekke forhold, deriblant dagmulkt fordi bygget ble så vidt mye forsinket. Hersleth Entreprenør AS tok ut forliksklage mot kommunen i mars 2017.

Ettersom en så stor og komplisert sak ikke egner seg for behandling i forliksrådet ble saken henvist til retten. Dette skjedde for nesten ett år siden og kommunen har siden vært forberedt på at søksmål kunne forventes. Kommunen vil nå gjennomgå stevningen med sin advokat og besvare denne i samsvar med vanlig praksis."