Herskapelig lavenergi

Lavenergiboliger kan være som alle andre boliger og alle boligene våre kan ha lavenergikvaliteter, sier Systemhus til www.byggmesteren.as Med bilde av et herskapshus på den nye lavenergibrosjyren, vil de underbygge utsagnet.

Ja, alle husene kan ha lavenergikvaliteter, men det er ikke sikkert at det er mulig å oppnå 50 prosent redusert energibehov til oppvarming på alle boligtypene, sier leder i Systemhuskjeden, Gisle Vasskog, og markedssjef Anders Paulsen (bildet). Halvere forbruket 50 prosent reduksjon i oppvarmingen er målet for lavenergiboligene som ble lansert på kongressen i Bodø 11. november. Brosjyren som ble lagt fram, er betegnende nok illustrert med en herskapelig hustype, og ingen husmodeller er nevnt spesielt. I den nye huskatalogen er likevel 13 eneboliger og flerfamiliehus vist med både standard- og lavenergiløsninger. 30 prosent lavenergi Arbeid med lavenergiboliger er helt nødvendig for den som vil være blant de ledende boligaktørene i landet, sier Vasskog og Paulsen. Målet er innen to år å levere 30 prosent av boligene med slike kvalliteter. Til sammenligning kan nevnes at Husbankens mål er at 50 prosent av boligene som får lån i 2010 skal være laveenergiboliger.