Foto: Ingvil Teige Stiegler / Standard NorgeFoto: Ingvil Teige Stiegler / Standard NorgeFoto: Ingvil Teige Stiegler / Standard NorgeFoto: Ingvil Teige Stiegler / Standard NorgeFoto: Ingvil Teige Stiegler / Standard NorgeFoto: Ingvil Teige Stiegler / Standard NorgeFoto: Ingvil Teige Stiegler / Standard NorgeFoto: Ingvil Teige Stiegler / Standard NorgeFoto: Ingvil Teige Stiegler / Standard NorgeFoto: Ingvil Teige Stiegler / Standard Norge

Her testes bygg mot eksplosjoner

For å skaffe grunnlagsdata til Norsk Standard for vibrasjoner har Multiconsult, NGI, Solør videregående skole og Standard Norge inngått et samarbeid om fullskala sprengningsforsøk.

Se video i bunnen av artikkelen.

I et steinbrudd i Våler i Hedmark har Multiconsult, NGI, Solør videregående skole og Standard Norge jobbet for å finne ut hva som skjer med en bygning som utsettes for kraftige vibrasjoner og hvor store vibrasjoner som må til før veggene sprekker opp.

Det skriver Standard Norge i en pressemelding denne uken.

Målingene er gjort i to små bygg; et som er bygget i leca og et som er bygget i plasstøpt betong. I løpet av en uke i november har det blitt skutt en rekke salver i steinbruddet, og de to enkle byggene har blitt utsatt for stadig kraftigere sprengningsvibrasjoner.

Vibrasjonene i grunn og hus har blitt overvåket nøye, og mellom hver salve har eksperter fra Multiconsult og Norges geotekniske institutt (NGI) undersøkt husveggene på jakt etter sprekker, heter det i meldingen fra Standard Norge.

– Vibrasjonene under den siste salven var så høye at de overskred området for målerne våre, det vil si høyere enn 250 millimeter i sekundet. Men ingen av husene har fått noen skader, forteller Karin Norén-Cosgriff, som er fagansvarlig for vibrasjoner på NGI og medlem i Standard Norges komité for vibrasjoner og bygningsskade.

Ny standard

Forsøkene er en del av revisjonsarbeidet av vibrasjonsstandarden NS 8141, som gir veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet.

– Målet er at standarden skal bli enklere å bruke. Tidligere har den krevd informasjon som du ikke nødvendigvis har. Det vil vi bort fra, sier leder av vibrasjonskomiteen, Nils Ramstad fra Multiconsult.

Del én av NS 8141, som omhandler virkning av vibrasjoner fra sprengning på byggverk, ble etter ønske fra bransjen trukket tilbake i 2016 fordi den ikke fungerte helt slik det var tenkt. I noen tilfeller ga standarden annerledes måleresultater sammenlignet med metoden i tidligere standard, og dette, skriver Standard Norge, skapte problemer, da salver som ga vibrasjoner klart lavere enn grenseverdien med gammel metode, ga overskridelser med ny metode.

– Godt grunnlag

Aktørene i bransjen ønsker derfor å teste skadegrensene under kontrollerbare forhold for å se om grenseverdiene eventuelt kan justeres. Med en slik justering håper man at den nye metoden skal kunne innføres uten at det medfører en utilsiktet skjerpelse av grenseverdiene, heter det i pressemeldingen.

– Grenseverdiene som vi brukes i dag, er i stor grad basert på forskning fra 50- og 60-tallet, og vi har ønsket å kartlegge hvilke marginer vi har før det oppstår vibrasjonsskader. Vår erfaring fra oppfølging av et stort antall sprengningsarbeider er at det nesten aldri oppstår sprengningsskader på grunn av vibrasjoner, sier Ramstad.

– Men å heve grenseverdiene er ikke et mål i seg selv. Målet er en standard som er enklere å bruke og som gjør at vi kan fortsette dagens praksis med færre konflikter, sier Norén-Cosgriff.

Prosjektet er finansiert av byggherrer og foreninger i bransjen. Går alt etter planen er en ny utgave av NS8141 klar i 2021, skriver Standard Norge.

– Gjennom denne testingen og de dataene som blir samlet inn, får vi et godt grunnlag for å utvikle en standard som bransjen kan være trygg på å bruke, sier administrerende direktør Jacob Mehus i Standard Norge.

Dataene fra sprengningene vil også bli brukt i NGIs forskningsprosjekt Begrens Skade II.

For fullskjerm se videoen på youtube.com.