Jon-Olav SigvartsenIll. Norgeshus Jos-ByggOrdfører i Eidsvoll kommune, John-Erik Vika, fikk æren av å åpne snora som markerte åpningen av utbyggingsfeltet.Ordfører i Eidsvoll kommune, John-Erik Vika, fikk æren av å åpne snora som markerte åpningen av utbyggingsfeltet.F.v. Hans Christian Jahren i Gardermoen Tomteselskap, markedsdirektør Benn Båtvik i Norgeshus, daglig leder Steffen Dahlen i Norgeshus Jos-Bygg, Jon-Olav Sigvratsen, styreleder/eier i Norgeshus Jos-Bygg og John-Erik Vika, ordfører i Eidsvoll kommune.Hans Christian Jahren i Gardermoen Tomteselskap AS.Gjermundshaug Anlegg har gjennomført utbyggingen av infrastrukturen på den 115 mål store tomten.Jon-Olav Sigvartsen og ordfører i Eidsvoll kommune, John-Erik Vika, plantet et epletre på området i forbindelse med markeringen tirsdag. Epletreet var en gave fra Gardermoen Tomteselskap AS.Jon-Olav Sigvartsen og Steffen Dahlen

Her skal Norgeshus Jos-Bygg bygge boliger til en verdi av 600 millioner

Tirsdag kunne Norgeshus Jos-Bygg invitere til offisiell åpning av boligutbyggingsprosjektet Trollåsen i Eidsvoll, hvor selskapet nå skal realisere en rekke eneboliger og leiligheter med en total salgsverdi på rundt 600 millioner kroner.

Dette er dermed selskapets desidert største satsing noen sinne, og de vil bruke rundt fem år på å bygge ut det 115 mål store arealet på Styri i Romerikskommunen.

Tirsdag hadde Jon-Olav Sigvartsen, styreleder og eier i Norgeshus Jos-Bygg, invitert en rekke samarbeidspartnere og gjester for å markere at alt arbeid med infrastrukturen på tomteområdet nå er fullført, og at utbyggingen på feltet for alvor kan starte. Det var ordfører i Eidsvoll kommune, John-Erik Vika, som fikk æren av å klippe snora som markerte åpningen av utbyggingsfeltet.

Godt fornøyd
De har allerede solgt en rekke enheter, og Sigvartsen er godt fornøyd med hva de har fått til så langt.

- Det er lagt ned et meget godt arbeid av Gjermundshaug Anlegg og rådgiver Norconsult med arbeidet rundt oppbyggingen av all infrastrukturen, i godt samarbeid med Eidsvoll kommune. Nå er vi klare til å sette i gang byggingen, og det er stor interesse for tomtene, sier Sigvartsen til Byggeindustrien.

Det er lagt ned et stort og langvarig arbeid i forkant av tirsdagens markering.

Det var i 2017 Jos-Gruppen AS inngikk avtale med sin mangeårige samarbeidspartner Gardermoen Tomteselskap AS om å kjøpe reguleringsområdet Trolldalen, som ligger på Styri i Eidsvoll. Det har i mange tiår vært planer om at dette området skulle bygges ut, men av ulike årsaker har disse planene aldri blitt realisert.

Sist gang området ble regulert var i 2004, og det ble da regulert til 63 eneboligtomter og tre områder for konsentrert bebyggelse. Samlet vil feltet nå bestå av 130 boliger når det er ferdig utbygd. Det er prosjektert inn 60 leiligheter med en størrelse fra 66 til 79 kvadratmeter, med parkering i kjeller. Første delfelt er lagt ut for salg og åtte av 14 leiligheter er solgt og byggingen er allerede i gang.

Stor infrastrukturjobb
- Vi bestemte oss for å satse på området, og visjonen ble å etablere et boligfelt med kvaliteter litt utover det vanlige. I reguleringsplanen og i utbyggingsavtalen åpnet kommunen for en etappevis utbygning, noe som gjorde oppstarten av prosjektet mer oppnåelig. Etappe 1 som består av 22 boligtomter kunne gjennomføres før de tunge rekkefølgekravene måtte gjennomføres. Denne delen er snart utsolgt, og 12 boliger er tatt i bruk. Etter en grundig vurdering valgte vi å slå sammen de neste to etappene, i tillegg til at vi valgte å ferdigstille alle lekeplasser, turdrag og liknende, selv om kommunen hadde gitt oss mulighet til å splitte det opp og gjennomføre en etappevis utbygging videre. Dette gjør at den tunge infrastrukturen ble gjort i en omgang, til fordel for naboer og fremtidige beboere på feltet, forteller Sigvartsen.

Det er gjort noen mindre endringer av reguleringsplanen for å få utbyggingen slik man ønsket, og Sigvartsen skryter av samarbeidet med kommunen.

- Reguleringsprosessen med kommunen var meget god, den ble gjennomført uten forsinkelser og cirka et år etter var vi klare for å starte. Resultatet er at området har blitt svært godt mottatt i markedet og salget har vært svært tilfredsstillende. For kommunen har dette prosjektet også vært det første prosjektet hvor de legger til rette for momsrefusjon for infrastruktur de overtar, som også viser at de ønsker å legge til rette for utvikling av kommunen, sier Sigvartsen.

Det er gjennomført en full prosjektering av alle tomtene.

- Dette gjør at kjøpere enkelt kan velge seg ut en tomt og et hus som er ferdig tilpasset tomten. Mye av utgangspunktet kommer fra Norgeshus sine modeller, men for å skape et enda bredere utvalg, struktur og kvalitet på feltet er også mange modeller skreddersydd den respektive tomten, sier Sigvartsen.