Selvkjørende valsen.  Foto: Terje Moen / SINTEF

Her kjører valsen uten sjåfør

AF Gruppen, SINTEF, Semcon og Hamm utvikler en selvkjørende anleggsmaskin i forbindelse med byggingen av nye E39 mellom Kristiansand og Mandal.

I sommer nådde prosjektet en milepæl. Da ble den såkalte autonome kompakteringsvalsen testet ut for første gang uten noen i førerhuset.

– Sist den ble testet, i fjor, var det med en operatør om bord som kunne stanse valsen dersom noe skulle oppstå, forteller prosjektleder i SINTEF, Terje Moen, til Gemini.no.

Nå har imidlertid valsen fått flere sensorer som gjør den sikrere, og i sommer kunne operatøren stå utenfor valsen. Han kunne fjernstyre den hvis det ble nødvendig å stanse.

– På sikt er planen at én operatør kan betjene flere autonome maskiner fra et kontrollrom, sier Moen.

Målet er at den selvkjørende valsen skal bidra til mer effektiv veibygging, og skjerme ansatte fra arbeidsoppgaver med mye støy og vibrasjoner.

SINTEF er forskingspartner i prosjektet. Ifølge Gemini.no har de bidratt med kunnskap om sensorteknologi, kompaktering av masser, lover og regler i forbindelse med selvkjørende maskiner og sikkerhet.