Administrerende direktør Ruben Jensen i NESO. Foto: NESO

Her holder byggeaktiviteten seg på høyde med fjoråret

Til tross for koronautbrudd og brems i store deler av næringslivet, er den samlede byggeaktiviteten fra Trøndelag og nordover omtrent på nivå med fjoråret.

– Per utgangen av juni takter vi som i fjor, når vi ser all byggeaktivitet i de tre nordligste fylkene under ett. Nordland og Troms og Finnmark har en samlet nedgang i byggeaktiviteten på tre prosent, mens Trøndelag har en økning på fem prosent, sier Ruben Jensen, adm. dir. i bransjeorganisasjonen NESO i en pressemelding.

NESOs oversikt over byggeaktiviteten i Nord-Norge strekker seg helt tilbake til slutten av 1960-tallet.

Etter hvert som Trøndelag ble innlemmet i NESOs markedsområde, er også tall herfra tatt inn i oversiktene.

Serviceorganisasjonen bearbeider byggestatistikkene fra Statistisk Sentralbyrå.

Disse er nylig lagt fram for første halvår 2020. Byggearealstatistikken fra SSB viser utviklingen i byggeaktiviteten: Antall igangsettingstillatelser (m2) og nye boliger (antall) inngår i tallene.

– Vi ser på disse tallene som en temperaturmåler for byggenæringen. Helt ærlig, så fryktet jeg en stor nedgang i antallet igangsettingstillatelser for prosjekter som følge av korona. Under normale omstendigheter ville tallene vi nå ser vært å regne som svake, all den tid 2019 ikke var noe toppår. Situasjonen tatt i betraktning, vil jeg si at situasjonen for byggenæringen i nord er tilfredsstillende i øyeblikket, sier Jensen i meldingen.

Han understreker at vedlikehold og rehabilitering ikke er en del av NESOs byggestatistikk.

– Fra våre medlemmer vet vi at det er igangsatt prosjekter for å ta igjen et etterslep på vedlikehold, særlig på offentlige bygg. Dette er nødvendig for å sysselsette hoder og hender i byggenæringen, i tillegg til å stimulere til igangsetting av nye prosjekter. Vår oppfordring til offentlige aktører er klokkeklar: Framskynd prosjekter – både nye og vedlikehold. Bygg studentboliger, omsorgsboliger og sykehjem. Få opp farta på veinettet – byggingen, vel å merke. Og de som har muligheten til det; sett i gang med oppussing og ombygging, sier NESO-sjefen i meldingen.