Arbeidene i Bogstadveien og Hegdehaugsveien ble forsinket og merkostnadene er beregnet til 16-17 millioner kroner. (Arkivfoto)

Her ga Oslo Vei-konkurs kommunen millionsprekker

Flere prosjekter ble forsinket og Oslo kommune fikk merkostnader på over 56 millioner kroner forbindelse med konkursen i Oslo Vei i 2012. Onsdag blir det politisk høring om konkursskandalen. 

Tids-og millionsprekkene listes opp i et notat byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, Guri Melby, har sendt til Finanskomiteen etter spørsmål fra Rina Mariann Hansen (Ap) og Ivar Johansen (Sv).

De to opposisjonspolitikerne ville ha svar på hvor store merkostnader Oslo Vei-konkrusen har gitt Oslo kommune.

Bymiljøetaten hadde ifølge Guri Melbys svar to avtaler med Oslo Vei på drift og vedlikehold, Oslo sentrum 2010-2014 og Oslo sør 2012-2016.

Beregnede merkostnader for Bymiljøtetaten i 2012 og 2013 på grunn av leverandørskifte er på henholdsvis 12,5 og 21,15 millioner kroner.

17 millioner ekstra i populære handlegater

I tillegg til drifts- og vedlikeholdsavtalene kommunen hadde med det konkursrammede kommunale selskapet, hadde Bymiljøetaten seks avtaler med Oslo Vei på investeringer.

Tre av dem har gitt Oslo kommune store ekstra kostnader.

  • I de populære handlegatene Bogstadveien/Hegdehaugsveien var fase 1 av et større veiprosjekt nesten fullført av Oslo Vei, men etter konkursen måtte en ny entreprenør måtte hentes inn for å fullføre jobben. Fase 2 måtte også lyses ut på nytt. Det medførte både forsinkelser og ekstra kostnader for kommunen. Totalt er merkostnadene beregnet til 16-17 millioner kroner.

  • Den nye parken på Ensjø, Tidemannsparken og en gang- og sykkelbro over Grenseveien, ble åpnet etter planen november 2013. Men Oslo vei-konkursen skal ha ført til ekstrakostnader i prosjektet på rundt 3,4 millioner kroner.

  • Halve Rosenholm innfartsparkeringsplass var klar til asfaltering i det Oslo Vei gikk konkurs. Det måtte foretas en hasteanskaffelse for å få sikret anleggsplassen og ferdigstilt gangramper. Deretter måtte det foretas nytt avrop på rammeavtale med andre priser enn forrige avtale. Anlegget – som ble ferdigstilt i september 2013 – ble seks måneder forsinket. Merkostnadene var på rundt to millioner kroner.

Politisk oppvask

I Torggata ble i tillegg et prosjekt et halvt år forsinket fordi oppdraget måtte lyses ut på nytt. Her skal de økonomiske konsekvensene ifølge byråden ha vært minimale.

Onsdag blir det politisk oppvask om Oslo Vei-konkursen i en åpen høring i Oslo rådhus. En rekke av de involverte i konkursen er kalt inn, og spørsmålet opposisjonen blant annet vil ha svar på er hvordan eierstyringen har vært og hvordan det i det hele tatt var mulig at det kommunale selskapet kunne gå dukken.

Nesten 300 ansatte mistet jobben etter konkursen i 2012, og i fjor høst ble det dessuten klart at konkursboet saksøker Oslo kommune for 500 millioner kroner.