Sandra Gundersen vant åpen klasse med dette bildet fra fastlandsforbindelsen ved Lofast.Tomas Moss sikret seg andreplass i åpen kategori med dette bildet fra Lemminkäinens arbeid med en fjellhall på Boliden i Odda.Sandra Gundersen vant åpen klasse, og tok imot prisen fra Kjersti Kvalheim Dunham og Arve Brekkhus. Foto: Ådne HomleidTomas Moss og Kjersti Kvalheim Dunham. Foto: Ådne HomleidPremiene i kategorien historisk klasse ble mottatt av Alf Kveen på vegne av Norsk vegmuseum – som forvalter og sitter på en rekke av de historiske bildene som dokumenter norsk anleggshistorie. Foto: Ådne HomleidDette bildet vant kategorien historisk klasse. Bildet er fra tilløpstunnelen Tokke 3 (Songa kraftverk) i regi av Statkraft. Foto: StatkraftDette bildet kom på andreplass i historisk klasse. Bildet er hentet fra arkivet til Høyer-Ellefsen, og viser tunneldrift fra Svartevandsdam/Dam Holmevand/Dam Storli/Søndenå Kraftstasjon. Bildet har påskrevet datoen 27.11.29. Ukjent fotograf.

Her er vinnerne fra fotokonkurransen om norsk fjellsprengning

Sandra Gundersen og Tomas Moss sikret seg henholdsvis 1. og 2. plass i NFF og Byggeindustriens fotokonkurranse om norsk fjellsprengning – åpen klasse.

Prisene ble delt på Fjellsprengningsdagen torsdag ettermiddag. Det ble også delt ut en 1. og 2. premie i kategorien historisk klasse – og disse premiene ble mottatt av Alf Kveen på vegne av Norsk vegmuseum – som forvalter og sitter på en rekke av de historiske bildene som dokumenter norsk anleggshistorie.

Sandra Gundersens bilde er tatt på arbeidet med fastlandsforbindelsen ved Lofast. Bildet er tatt lik etter gjennomslaget.

Juryen skriver dette om bildet:
«Fotografen har gjennom dette bildet har klart å fange stemningen i situasjonen på en fantastisk måte - og dermed også klart å formidle et øyeblikk som virkelig beskriver anleggsbransjen. For en tunnelarbeider nok dette - gjennomslaget, det aller mest givende og beste tidspunktet i et prosjekt.»

Andreplassen i åpen klasse gikk til Tomas Moss. Dette bildet er tatt på Lemminkäinens arbeid med en fjellhall på Boliden i Odda.

Juryen sier dette om bildet:
«Dette bildet er det teknisk mest vellykkede i konkurransen – hvor en virkelig får frem nyansene i fjellet og utstyret. Legg merke til hvordan motivet leker seg i vannspeilet og sirkelen dette former. Denne typen motiv fra stuff er kjent for mange – men vi har aldri sett et tilsvarende bilde med en så god kvalitet og komposisjon.»

I historisk klasse vant bildet som er tatt fra tilløpstunnelen Tokke 3 (Songa kraftverk) i regi av Statkraft I 1962.
Juryen sier dette om bildet:
«Dette bildet er av noe nyere dato - men viser likevel på en god måte hvor stor den teknologiske utviklingen har vært i løpet av noen tiår. Utstyret var moderne på den tiden – men kan selvsagt ikke sammenlignes med dagens maskinpark. Dette bildet fanger også på en glimrende måte tidsånden i en norsk tunnelarbeideres hverdag på starten av 1960-tallet. Legg merke til at lasting skjer med en elektrisk Landsverk forgraver.»

2. premie i historisk klase gikk til bildet som er tatt på Høyer-Ellefsen-anlegget på Svartevandsdam/Dam Holmevand/Dam Storli/Søndenå Kraftstasjon. Bildet er tatt i 1929.

Juryen sier dette om bildet:
«Dette fanger hvordan stemningen virkelig var på 1920-tallet i en norsk tunnel under driving. Dette var utvilsomt en tøff jobb – og vi kan bare tenke oss hvilket slit dette må ha vært. Det er tydelig stolt arbeidsgjeng som har stilt seg opp for fotografen – og gir oss et godt innblikk på hvordan det virkelig var i førkrigstiden.»

Konkurransen ble initiert som et ledd i å ta vare på fortidens bragder og dokumentere nåtidens prosjekter for fremtiden. Et bilde fra anleggshistorien kan på en god måte vise frem hva utrettet opp gjennom historien – og hva som bygges i dag - hvordan har bransjen utviklet seg – og ikke minst hvordan har hverdagen til arbeiderne stadig bedret seg gjennom ny teknikk og mer moderne utstyr?

Det var flere ildsjeler i Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) som tok initiativet til å invitere til en fotokonkurranse for å vise frem bransjen vår på en noe utradisjonell måte. Med seg på laget fikk de Byggeindustrien/bygg.no – og sammen har de invitert inn til en fotokonkurranse - og resultatet ble presentert på Fjellsprengningskonferansen.

Temaet for konkurransen har vært bergsprenging over og under jord og bildene skulle gjenspeile dette. Konkurransen har to kategorier - en kategori for historiske bilder og en åpen kategori.

Fem bilder i hver kategori ble plukket ut til finalen og disse bidragene ble stilt ut under Fjellsprengningskonferansen 2017.


Premiering

Åpen kategori:
1. premie: Fotoutstyr til en verdi av kr. 10.000
2. premie: Fotoutstyr til en verdi av kr. 5.000

Historiske bilder:
1. premie: Fotoutstyr til en verdi av kr. 10.000

2. premie: Fotoutstyr til en verdi av kr. 5.000

Juryen har bestått av:
Kjersti Kvalheim Dunham, Ola Jeg­leim, Nils Røren og Arve Brekkhus.