Utvalget ledes av Professor dr. juris ved Universitetet i Oslo, Hans Petter Graver (Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX)

Her er utvalget som skal vurdere Statens vegvesen

Utvalget som skal vurdere deling av informasjon fra Statens vegvesens ulykkesanalysearbeid (UAG) er nå klart.

- Vi har nå et kompetent og bredt sammensatt utvalg klart. Jeg ser frem til å få belyst praksis og omfang i denne saken, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Solvik-Olsen annonserte i mai i år at han ville sette ned et uavhengig utvalg for å vurdere hvordan Statens vegvesen har praktisert offentlighet knyttet til dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken.

Utvalget vil starte arbeidet i oktober og skal etter planen levere rapport til Samferdselsdepartementet våren 2015. Utvalget ledes av Professor dr. juris ved Universitetet i Oslo, Hans Petter Graver.

Utvalgets medlemmer

- Professor dr. med Inggard Lereim, NTNU og Helse- og omsorgsdepartementet.

- Politiadvokat Kristin Bjelkemyr, Utrykningspolitiet.

- Advokat Berit Reiss-Andersen, Reiss-Andersen & Co.

Det vil bli opprettet et sekretariat for utvalget som skal bistå og tilrettelegge for utvalgets arbeid.

Utvalgets oppgaver

Utvalget skal blant annet kartlegge og vurdere hvordan Statens vegvesen har praktisert offentlighet av rapporter fra Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper, i deres arbeid med dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken. Praksis overfor pårørende, politi, påtalemyndighet, forsvarere og domstolen skal vurderes særskilt.

Se mandatet her. Mandatet avklares endelig i forbindelse med utvalgets oppstart av arbeidet.

Det var i mai i år VG kjørte en serie med saker om norske veimyndigheters arbeid med 1.548 rapporter om dødsulykker på norske veier siden 2005.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen har i etterkant kommet med en uforbeholden unnskyldning av praksisen hvor Vegvesenets granskninger av dødsulykker ble holdt hemmelige.

– I dag erkjenner jeg at vi burde delt mer og vært enda mer aktive, særlig overfor de pårørende og etterlatte. Vi burde sett klarere at dette kunne bidratt til å gjøre sorgen og savnet litt mindre vanskelig, i alle fall for mange av dem. Her gir jeg en uforbeholden unnskyldning overfor de som ikke har fått det innsynet de hadde ønsket, skrev Terje Moe Gustavsen i sin leder i Vegen og vi tidligere i år.