Her er NHOs krav til Erna

Høyre må overkjøre Frp og innføre pensjonsreformen i offentlig sektor, mener NHO. Fredning av handlingsregelen er et annet hovedkrav til de borgerlige.

– Den nye regjeringen må følge handlingsregelen. Det betyr at pengebruken begrenses og at oljepengene brukes på forskning, utdanning, samferdsel og skattelettelser som gir vekst, heter det i innspillet fra NHO som ble oversendt til de borgerlige sondørene i Nydalen torsdag.

Ifølge NHO er det avgjørende å styrke næringslivets konkurransekraft, blant annet ved å sørge for at flere jobber lenger.

– Det viktigste regjeringen kan gjøre for dette, er å gjennomføre pensjonsreformen også i offentlig sektor, framholder NHO, som også krever endringer i arbeidsmiljøloven, i særdeleshet reglene for arbeidstid.

Taus Siv
LO har også fremmet pensjonskrav til de borgerlige. I et brev til Erna Solberg skriver Gerd Kristiansen at hun forutsetter at en ny regjering hegner om pensjonsforliket.

– Vi har kanskje 70.000 arbeidstakere i 2014 som skal leve av AFP. På sikt er det snakk om pensjonsrettigheter for halvannen million arbeidstakere, heter det brevet som ble sendt i forrige uke.

– Ved siden av Jens Stoltenberg er jeg den eneste som har undertegnet pensjonsforliket som fortsatt er partileder. Jeg har tenkt å holde det, lød svaret fra Solberg.

Men Fremskrittspartiet har gått til valg på endringer i pensjonssystemet og sto utenfor forliket fra 2007. Frp er også kritisk til AFP-ordningen, fordi tidligpensjon i all hovedsak er en rettighet som er begrenset til fagorganiserte.

– Det har kommet mellom 250 og 300 henvendelser fra ulike organisasjoner som ønsker å påvirke samtalene som vi nå har. De skal få svar når vi er ferdige, sa Frp-leder Siv Jensen da hun ble spurt om pensjonskravet fra NHO under torsdagens pressekonferanse.

Flere krav
Å vri pengebruken fra forbruk til investeringer på statsbudsjettet, fjerne formuesskatten og arveavgiften, øke adgangen til midlertidige ansettelser og sørge for et høyere tempo i utbygging av vei og bane er andre krav NHO fremmer i brevet til de borgerlige.

Landets største arbeidsgiverorganisasjon vil også gjennomgå alle velferdsordningene med sikte på å øke yrkesdeltakelsen, slå sammen kommuner samt konsekvensutrede områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for oljevirksomhet.

NHO mener Norge står overfor en rekke utfordringer som organisasjonen mener den nye regjeringen må ta tak i med en eneste gang.

– Fallende produktivitetsvekst og lavt investeringsnivå kjennetegner i dag næringslivet på fastlandet. Dette er ikke en bærekraftig utvikling for norsk økonomi, framholdes det.

Høyere himmel
Å motvirke todelingen av norsk økonomi – altså skillet mellom olje og gass og resten av næringslivet – blir en hovedsak for regjeringen, slo Solberg fast på pressekonferansen etter fjerde dag med regjeringssonderinger.

Heller ikke nå ble det meldt om gjennombrudd i konkrete saker, men Solberg forsøkte å tegne en høyere himmel over de politiske samtalene.

– Vi ønsker oss et kunnskapssamfunn, der vi vil prioritere forskning og kunnskap. Vi vil også føre en tillitspolitikk med valgfrihet for enkeltmennesket og familiene, sa Solberg, som la til at de fire borgerlige partilederne har et generasjonsperspektiv foran seg i samtalene.

Sonderingene fortsatte utover ettermiddagen torsdag, og de fire vil også ta helgen til hjelp.

– Men så lenge Kristelig Folkeparti er med vil vi holde hviledagen hellig, sier Solberg.

Planen er at sonderingene skal avsluttes tidlig i neste uke, men Høyre-lederen måtte medgi at tidsplanen så langt har hatt preg av «overoptimistiske anslag», som hun uttrykte det.