Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Her er datoene for bygningsferien 2021

BNL og Fellesforbundet er enige om at den anbefalte bygningsferien 2021 legges fra mandag 12 juli til og med fredag 30. juli, altså uke 28, 29 og 30 i 2021.

BNL skriver på sine nettsider at partene deretter anbefalte  at ferien, 21 virkedager og 4 avtalefestede feriedager, samlet 25 feriedager (basert på 5 dagers arbeidsuke) plasseres på følgende måte:

1. Påsken 2021 (3 feriedager)

For påsken anbefaler partene at 3 feriedager legges til mandag, tirsdag og onsdag i påskeuken. (Uke 13)

2. Fredag 14. mai 2021 (1 feriedag)

Partene anbefaler at en feriedag legges til fredag 14. mai.

3. Sommerferien 2021 (hovedferie - 3 uker, 15 feriedager)
Ferieplasseringen er en anbefaling fra organisasjonene. Hvis man i bedriften ønsker en annen plassering av sommerferien ut fra lokale eller arbeidsmessige forhold, bør det skje ved at BNLs medlemmer som er bundet av Fellesoverenskomst for byggfag samordner ferieavviklingen lokalt i samarbeid med de lokale foreninger.

Les mer her